Škocjan, Dobruška vas. Nihče ni pričakoval, da bi utegnil včerajšnji sestanek med predstavniki države in lokalne skupnosti okoli romske problematike v Dobruški vasi prinesti konkretne rešitve. In jih tudi ni. Pomeni pa zagotovo spodbuden začetek dialoga med vsemi stranmi. »Dogovorili smo se, da se bomo redno sestajali in da se o romski problematiki ne bomo več pogovarjali brez Romov. Skupaj bomo iskali rešitve, brez nekih soloakcij,« je po sestanku povedala državna sekretarka Tamara Vonta.

Poročali smo, da leži del romskega naselja (po besedah župana Jožeta Kaplerja naj bi šlo za tri hiše) na območju, kjer naj bi v prihodnjih letih nastala industrijska cona. Občina sicer že letos začenja gradnjo komunalne infrastrukture za območje cone. Vendar, kot zagotavlja Kapler, v letu ali dveh, dokler bodo gradili čistilno napravo, niso predvidena nikakršna rušenja romskih hiš. »V naslednji fazi pa bomo poskušali skupaj z državo poiskati neka nadomestna stanovanja ali zemljišča,« pravi Kapler.

Ob tem dodaja, da bodo družino Lili Grm, ki se želi že dolgo izseliti iz naselja, obravnavali posebej in zanjo poskušali čim prej najti neko drugo zemljišče. »Že dvanajst let se trudim za to, pa so bile zgolj prazne obljube. Zato bom pomirjena šele takrat, ko se bo to res zgodilo,« pravi Grmova.

Druga težava pa je v tem, da leži večina naselja z okoli 300 prebivalci na zemljišču, ki je last Kmetijske zadruge (KZ) Krka. Ta naj bi po besedah direktorja Jureta Vončine imela kupca za zemljišče. Zato je občini in državi predlagala v odkup druga svoja zemljišča, ki pa niso v škocjanski občini. »Skušali bomo najti rešitev skozi dialog, brez nekih parcialnih potez, ki bi ga ogrožale. Kdaj bomo rešili problem, pa je v tem trenutku nemogoče napovedati. Stvar KZ Krke pač je, da zaščiti svoj interes. Pripravljeni smo pomagati, saj imamo kar nekaj zemljišč, ki so poslovno nepotrebna in v tem trenutku ne tako tržno zanimiva,« je dejal Vončina.