V Sloveniji je brezposelnost mladih 20-odstotna, včeraj pa je bilo v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje na voljo 863 delovnih mest, iskalcev zaposlitve pa 119.463. Kako se bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odzvalo na bruseljska priporočila, še ni jasno, lahko pa ob večjih neskladjih na trgu dela in v kriznih obdobjih pripravi dodatne ukrepe aktivnih politik zaposlovanja, s katerimi naj bi preprečevali prehod v odprto brezposelnost, poudarjajo v Službi za programe zaposlovanja Zavoda RS za zaposlovanje. Za programe aktivnih politik zaposlovanja je sicer letos namenjenih 80 milijonov evrov.

Jasno pa je, da se s poletjem nekoliko spremenijo priprave na samozaposlitev. Za to so se odločili na podlagi prejetih pripomb s terena, tako prejemnikov subvencij in udeležencev programa, kot tudi izvajalcev priprav na samozaposlitev in partnerjev na trgu dela. Junija bodo priprave še potekale po dosedanjem programu, 1. julija pa bo program osvežen. Seznam brezposelnih za samozaposlitev še pripravljajo, prav tako še izbirajo nove izvajalce spremenjenih priprav na samozaposlitev. V program se lahko prijavijo brezposelni ali zaposleni, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so najmanj tri mesece v evidenci zavoda. Delavnice bodo podaljšali s treh na pet dni, vključevale pa bodo podobne vsebine kot do sedaj, pri čemer bodo vanjo vključeni tudi elementi presoje poslovne ideje, kar hkrati pomeni, da samostojno fazo priprav z individualno presojo poslovne ideje odpravljajo. Za tiste, ki bodo opravili delavnico po novem programu, bo predviden tudi krajši čas za samozaposlitev, saj se bo ta s sedanjih 60 dni skrajšal na.