Število brezposelnih je v letošnjem prvem četrtletju prvič preseglo mejo 100.000, znašalo je namreč 111.000, so sporočili iz državnega statističnega urada. To je 14,2 odstotka več kot v zadnjem četrtletju lani in daleč največ po letu 1993.

Najvišja stopnja brezposelnosti med mladimi

Po anketi o delovni sili, ki temelji na mednarodno usklajenih opredelitvah Mednarodne organizacije dela (ILO) in Eurostata, je bila stopnja brezposelnosti še vedno najvišja med mladimi, torej starimi od 15 do 24 let. V prvem četrtletju je znašala 23,3 odstotka, kar je 1,5 odstotne točke manj kot v četrtletju prej.

V Sloveniji se je število delovno aktivnih v primerjavi z zadnjim četrtletjem lani zmanjšalo za 34.000 na 888.000. Nazadnje je bilo tako nizko leta 2003.

Najhuje za poklice, ki za obstoj nekega podjetja niso nujno potrebni

Največji padec števila delovno aktivnih je opaziti v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, med katere sodijo podjetniško in poslovno svetovanje, arhitekturno in tehnično projektiranje, znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, oglaševanje in raziskovanje trga. Gre torej za dejavnosti, ki za obstoj nekega podjetja niso nujno potrebne ali jih družba v času krize najlažje pogreša, komentirajo na statističnem uradu. Število delovno aktivnih v teh dejavnostih se je v prvem četrtletju znižalo kar za 19,3 odstotka.

Med poklicnimi skupinami se je število delovno aktivnih najopazneje znižalo med prodajalci in poklici za storitve, in sicer za 8000.

Število delovno aktivnih upada tudi v srednji in starejši generaciji

Gledano z vidika starostnih skupin pa se je na trgu dela zgodil preobrat: število mlajših delovno aktivnih se skorajda ni spremenilo, kar kaže, da so mladi, ki so v podjetja prišli nazadnje, v veliki meri že izgubili zaposlitve, zdaj pa je začelo število delovno aktivnih upadati še v srednji in starejši generaciji.

Število delovno aktivnih v starostni skupini med 25 in 49 let se je tako v omenjenem obdobju znižalo za 15.000, število delovno aktivnih v starostni skupini 50 ali več let pa celo za 16.000.

Stopnja registrirane brezposelnosti na 13,5 odstotka

V prvem četrtletju se je povečalo tudi število neaktivnih, in sicer za 21.000 na 762.000, to je največ, odkar je slovenski statistični urad v letu 1993 začel izvajati anketo o delovni sili. Med neaktivnimi je bilo največ upokojencev (66,3 odstotka), sledili so dijaki in študenti (20,3 odstotka).

Stopnja registrirane brezposelnosti se je v prvem četrtletju povečala za 1,1 odstotne točke na 13,5 odstotka.