Božičeva v jutrišnjem Objektivu piše, da sporočilo knjige že odmeva po Ameriki, Avstraliji. Avtorja sta sistematično preučila največje ekonomske krize zadnjega stoletja v Ameriki, Evropi in vzhodni Aziji, sledila sta podatkom o zdravju in smrtnosti prebivalcev, jih primerjala in analizirala njihovo odvisnost od ekonomskih okoliščin in političnih ukrepov.

Politika aktivno oblikuje zdravje družbe, je njun jasen zaključek, pravi raziskovalec in predavatelj na oddelku za sociologijo Univerze v Oxfordu sklene, da je »zdravje« finančnih trgov žal prva skrb politikov.