Svetovna zdravstvena organizacija je dan brez tobaka prvič razglasila leta 1987. Naslovna tema letošnjega dneva je Ustavimo marketing tobačne industrije!. Po besedah Helene Koprivnikar z Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ) je prav marketing eden najpomembnejših vzrokov širjenja rabe tobaka.

Zaradi kajenja vsako leto na svetu umre šest milijonov ljudi, 600.000 jih umre zaradi pasivnega kajenja. Črna statistika za Slovenijo govori o 3600 žrtvah kajenja letno, od tega jih je 900 starih manj kot 60 let. Če trendov rabe tobaka ne bomo spremenili, bo v 21. stoletju zaradi tobaka na svetu umrla milijarda ljudi.

Kot poudarja Koprivnikarjeva, je nujno čimprejšnje ukrepanje za preprečevanje in zmanjševanje razširjenosti kajenja med mladostniki in mladimi odraslimi, ter dopolnjevanje ukrepov za zmanjševanje obsega kajenja med odraslimi. V EU kar 70 odstotkov kadilcev začne kaditi pred 18. letom starosti.

Po podatkih IVZ v Sloveniji kadi 24 odstotkov prebivalcev, starih 15 do 64 let, več moških (skoraj 27 odstotkov) kot žensk (21 odstotkov). Koprivnikarjeva opozarja na neugodne trende v razširjenosti kajenja med mladostniki in mladimi odraslimi glede na ostale skupine prebivalcev, ter še posebej med dekleti in ženskami.

Delež kadilcev se tako v zadnjih letih viša na račun deleža kadilk med ženskami. Delež kadilcev med mladostniki in mladimi odraslimi se večinoma ne spreminja, se je pa zvišal delež kadilk med mladostnicami. Med mladostniki v starosti 11 do 15 let jih je poskusilo kaditi nekaj več kot 29 odstotkov, več fantov kot deklet.

Trenutno v okviru EU potekajo pogajanja o predlogu nove tobačne direktive. Po besedah Nataše Blažko z ministrstva za zdravje predlog prinaša znatne spremembe na številnih področjih, dodaja pa tudi nekatera nova področja, kot je na primer obravnava elektronskih in zeliščnih cigaret.

Predlog nove direktive med drugim predvideva uvedbo velikih sestavljenih opozoril, ki poleg besedila vključujejo tudi barvne fotografije in naj bi pokrivala 75 odstotkov sprednje in zadnje površine zavojčka cigaret in tobaka za zvijanje. Predvidena je tudi prepoved prodaje tobačnih izdelkov z značilnimi aromami in dodatki, ki ustvarjajo vtis, da je tobačni izdelek manj škodljiv za zdravje.

Ministrstvo za zdravje finančno podpira različne programe, ki so namenjeni preprečevanju začetka kajenja med mladimi in opuščanju kajenja v vseh skupinah prebivalstva. Slovenija je tako ena redkih držav, kjer osnovno zdravstvo omogoča brezplačne programe odvajanja od kajenja.