Novo mesto.Po izključitvi oziroma izstopu novomeških občinskih svetnikov Andreja Resmana, Vanje Kolenc in Milene Bartelj iz vrst SDS je trojica ustanovila samostojno svetniško skupino Nova moč. Pridružil se jim je še Ivan Bukovec, ki je iz stranke pred dvema mesecema izstopil samoiniciativno zaradi nestrinjanja z načinom dela v mestnem odboru stranke, ki ga vodi Bojan Kekec.

Svetniki so konec marca dobili obvestilo o izključitvi iz stranke, brez podrobnejših obrazložitev. Izvedeli so le, da naj bi kršili njen statut oziroma naj ne bi upoštevali strankinih sklepov. Sredi aprila so dobili novo sporočilo, češ da je prišlo do »postopkovnih napak«, zato je bila izključitev preklicana. Toda Resman, Kolenčeva in Bartljeva so prepričani, da je stranka s takim načinom obravnave grobo kršila svoj lastni statut, zato so nato iz nje izstopili sami.

»Del članov v novomeškem odboru je v stranko vstopil s ciljem izkoriščanja te stranke za lastno kariero. Normalna posledica je, da postanejo posamezniki, ki so vstopili v stranko s ciljem za skupno dobro, moteči in jih je treba odstraniti,« razmišlja Resman, ki je edini iz tajništva SDS vendarle prejel odgovor o vzroku za njegovo izključitev. Očitali so mu, da podpira vseslovenske ljudske vstaje in Uroša Lubeja. Menda pa naj bi vodilne v stranki zmotilo tudi to, da je v javnost prišlo interno vabilo na sestanek lokalnega izvršilnega odbora. V njem je Kekec pozval člane, naj s seboj na shod Zbora za republiko pripeljejo še po tri ljudi. »Očitno nas delijo na Kekčeve in Grillove,« razmišlja Kolenčeva, Resman pa pravi: »Nismo ne Kekčevi ne Grillovi. Smo samostojni.«