V kolažu prizorov, ki ga Berger ob Žižkovem naslovnem besedilnem izhodišču sestavi še s sopostavljanjem gradiva iz njegovih drugih tekstov, to je v povezovanju zapisov različnih datumov nastanka, je vključenih nemalo zgledov delovanja ideologije (danes); tako je denimo na znanem primeru kinder jajčka razgrnjen mehanizem potrošniške družbe. Z vrsto Žižkovih ponazoritev uprizoritev torej zajame številne pojave znotraj našega in (pol)preteklega časa – tu so na primer razni -izmi, zločinska dejanja in zgovorna umetniška dela, na čelu s Picassovo Guernico, a tudi manj vpadljivi vsakdanji primeri; sicer pa je celota v svojem poteku speljana od začetne interpretacije oziroma možnih branj Platonove alegorije o votlini do zaključne parafraze Marxove teze o potrebi družbene transformacije.

Z odločitvijo za avtorja, kakršen je Žižek, pa tudi s tekstovnim izborom in samim načinom njegovega strukturiranja Berger teži h gledališkemu prenosu prevpraševanja obstoječega in posledičnega premisleka o morebitnih rešitvah – in se večidel uspešno ogne bolj neposrednim oblikam podajanja kritičnega pogleda. Pri tem se značilno oklepa svojih estetskih prijemov: uprizoritveno dejanje je torej ponovno izvedeno z igralsko depsihologiziranimi in v posameznih izpeljavah gibalno (koreografija je delo Magdalene Reiter) podkrepljenimi interpretativnimi prispevki, z močnim poudarkom na scenskih (na več različnih ravni razdeljen prostor je oblikoval Marko Japelj) in glasbenih (Peter Penko) elementih ter v karakteristični kostumografski podobi Alana Hranitelja; v režijskih postopkih pa denimo z zgoščanjem in mestoma tudi podvajanjem scenskih znakov. Pa vendar tipično bergerjevska uprizoritev tokrat deluje malenkost drugače: četudi ostaja s svojo gledališko gradnjo v tem, kar želi posredovati, precej zaprta sama vase, po malem vendarle prodira do gledalca. K temu v glavnem pripomore prav material, ki ga uprizarja, to je Žižkova misel, ki ji ob filozofski vrednosti ne manjka ne stilske prepoznavnosti ne humorja, svoj učinek pa doda nekaj njenih gledališko premišljeno manifestiranih prevodov.