Čeprav daje rast japonskega delniškega indeksa slutiti, da so ukrepi oblasti zagotovili želen rezultat, je o tem še prezgodaj govoriti, saj se vse bolj srečujejo z nepričakovanimi posledicami lastnih izrednih spodbujevalnih ukrepov. Tako je glavna pozornost japonske centralne banke trenutno usmerjena na obvezniški trg, kjer se domala dnevno srečujejo s povišano nihajnostjo tradicionalno sicer stabilnih obveznic, ki vnaša nemir v oddelke za spremljanje tveganja v vseh večjih finančnih institucijah. Poleg tega so omenjeni vrednostni papirji tudi običajno sredstvo za zavarovanje v repo poslih in so izredno pomembni z vidika normalnega obratovanja denarnih trgov. Centralna banka se je zato odzvala odločno in pričakovano povečala obseg nakupov japonskih obveznic, s čimer je na trg spet vnesla nekaj izredno zaželene stabilnosti. V prihodnjih tednih bo zanimivo spremljati, kako bodo vlagatelji nadaljevali prodajo japonskih obveznic, ki jim bodo po trenutnih načrtih oblasti prinašale negativne realne donosnosti, in se tako upirali centralni banki.