Vzgojiteljici, ki naj bi po besedah ravnateljice zasebnega vrtca Jelke Golob nedopustno ravnanje z otroki pred dvema mesecema priznali in prostovoljno odpovedali delovno razmerje, naj bi po poročanju časnika Delo zdaj vrtec tožili. V tožbi naj bi izpodbijali svoja podpisa k odpovedi delovnega razmerja zaradi domnevnega trpinčenja otrok, ki ga naj ne bi nikoli priznali. Kot sta pojasnjevali nekaj dni kasneje, naj bi namreč odpoved podpisali pod prisilo.

»Odpoved sva podali v trenutku zmedenosti in prizadetosti po pogovoru z ravnateljico, ki je tarnala, le kaj naj naredi z nama,« je za Dnevnik nekaj dni po dogodku izjavila ena izmed vzgojiteljic in dodala, da jima je ravnateljica predlagala, da bo najbolj elegantno, če kar sami podata odpoved, in jima zagrozila s kazenskim pregonom in preiskavo.

Ravnateljica vrtca za dodatna pojasnila včeraj ni bila dosegljiva. Na delovnem in socialnem sodišču Ljubljana pa so potrdili, da sta zoper zasebni vrtec Zarja iz Kamnika res vloženi dve tožbi. »V prvi zadevi zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi je bila tožba vložena 7. maja, druga, iz istega odpovednega razloga, pa 24. maja, je pritrdila začasna predsednica sodišča Nada Perič Vlaj.

Predkazenski postopek še ni končan

Kaj naj bi se pred velikonočnimi prazniki zares dogajalo v vrtcu, uradno še ni razčiščeno. Predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana Vinko Stojnšek je včeraj pojasnil, da je preiskava še vedno v predkazenskem postopku. Kdaj bo ta končan, ni napovedal. Je pa dodal, da zahtevajo primeri, v katerih so udeleženi otroci, »specifičen pristop s poudarkom na zaščiti koristi in pravic otrok«. Kriminalisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, je še zapisal v sporočilo.

Inšpekcijski postopek zoper vrtec so po uradni dolžnosti uvedli tudi na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, kjer pojasnjujejo, da sta bili v času postopka vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice že na dopustu in sta za nameček že prekinili delovno razmerje. »Zato ni bilo mogoče ukrepati oziroma spremljati njunega dela in ugotavljati domnevne uporabe neprimernih vzgojnih metod pri izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje v oddelku Sonček.« So pa opravili poizvedbe pri vodstvu in nekaterih zaposlenih ter ugotovili, da starši, svet staršev in drugi strokovni delavci vrtca do začetka aprila niso seznanili z domnevno spornim ravnanjem strokovnih delavk v oddelku Sonček. Dodali so, da v nadaljnjih aktivnostih vrtca ni bilo neskladja s šolsko zakonodajo. »Iz izjave direktorice in predložene dokumentacije pa je bilo ugotovljeno, da sta delavki vodstvu vrtca potrdili, da je bil en otrok enkrat poslan na teraso ob odprtih vratih. Druge domnevne nepravilnosti strokovnih delavk niso bile potrjene,« so še pojasnili na šolskem inšpektoratu ter dodali, da šolska inšpektorica ni ugotavljala domnevnega trpinčenja otrok, saj je preiskava suma neprimernega ravnanja z otroki v pristojnosti organov pregona.

Podpora nadaljnjemu izobraževanju

Ker pa so ob pregledu dela vrtca oziroma načrtovanju dela svetovalne službe in spremljanju dela strokovnih delavcev v posameznih oddelkih ugotovili nekaj pomanjkljivosti, bodo morali te v vrtcu odpraviti. Priporočili so jim tudi, da bi se izognili zapletom pri reševanju konfliktov, da nadaljujejo že začeto strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev za uporabo ustreznih metod dela z otroki. Opozorili so jih tudi, da morajo v primeru zaznave ali seznanitve s kakršnim koli domnevnim neustreznim ravnanjem zaposlenih nemudoma obvestiti pristojne. Slednjega namreč ravnateljica v »spornem« primeru ni storila.

Globo so si v vrtcu prislužili tudi v izrednem inšpekcijskem nadzoru iz varnosti in zdravja pri delu, saj delodajalec ni sprejel ustreznih ukrepov za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev, so pojasnili na inšpektoratu. Zato je inšpektor odpravo nepravilnosti zahteval tudi z ureditveno odločbo, je še pojasnil glavni inšpektor za delo Franc Rančigaj in dodal, da rok še ni potekel.