Indeks zaupanja potrošnikov v ZDA se je maja povzpel na 76,2 indeksne točke, kar je najvišja vrednost v zadnjih petih letih. Vlagatelje in analitike je presenetil predvsem močan porast cen na ameriškem nepremičninskem trgu. Indeks S&P/Case-Shiller za mesec marec je nakazal porast cen na letni ravni za 10,9 odstotka, kar je največ v zadnjih sedmih letih. Razmere v gospodarskem okolju se izboljšujejo predvsem v ZDA ter na Japonskem, medtem ko je na globalni ravni še vedno velika negotovost. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je znižala napoved globalne gospodarske rasti za leto 2013 na 3,1 odstotka, potem ko je predhodna napoved znašala 3,4 odstotka. Razlog za znižanje napovedi izhaja iz težav, s katerimi se sooča evropsko gospodarstvo, ter upočasnjevanja gospodarske rasti v kitajskem gospodarstvu.

Strah pred krčenjem ekspanzivne monetarne politike s strani FED je v tem tednu vnesla nekaj nemira tudi na obvezniške trge. Zahtevani donosi na ameriške državne dolžniške vrednostne papirje so se povišali na vrednosti iz meseca aprila 2012. Zasluge za optimizem ter volatilnost na mednarodnih kapitalskih trgih velja pripisati največjim svetovnim centralnim bankam ter stabilnim makroekonomskim objavam, ki prihajajo predvsem iz ZDA.