Potrebujemo nov jezik – jezik soustvarjanja, jezik rešitev, jezik vizije sveta, v katerem želimo živeti. Govoriti moramo o socialni pravičnosti, o človekovih pravicah, o otrokovih pravicah, človekovem dostojanstvu. Besedi tekmovanje, konkurenčnost zamenjajmo s sodelovanjem, soustvarjanjem. Seznam je dolg in še bomo izumili neznane za nov čas.

Potrebujemo čas, ki nam ga jemljejo tisti, ki imajo moč. Ne smemo si dovoliti, da se nam vzame čas, ker prav njega potrebujemo, da bi se združili v tem, kar želimo ustvariti, potrebujemo čas, da odkrijemo neznano, potrebujemo čas, da si varujemo odprte prostore za delo pri novem, neznanem. Ne smemo odnehati. Kam plovemo? Zbirka Aktivni državljani