Po več kot enem letu od odpiranja ponudb na javni razpis za izbor zasebnega partnerja za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Šiški je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana končno izbral zasebnega partnerja. Gradnjo je zaupal družbi Mijaks investicije, ki bo zgradila dva objekta s po 27 stanovanji.

Izbrana družba bo morala v skladu z javno-zasebnim partnerstvom zagotoviti denar za projektiranje in gradnjo 54 oskrbovanih stanovanj, poleg tega pa bo morala prevzeti njihovo upravljanje. Po pogodbi bo stanovanjskemu skladu pripadlo deset stanovanj, preostala pa bo direktor Mijaks investicij Miha Jarc lahko prodal na trgu.

Jarc je napovedal, da bodo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto oddali predvidoma jeseni oziroma konec letošnjega leta. Preden bodo začeli v Dravljah, ob sedanjem Domu starejših občanov, graditi, pa si Jarc želi, da bi imel že vsaj 60 odstotkov kupcev stanovanj. »Glede na izkušnje pri prodaji stanovanj v Murglah mislim, da to pričakovanje ni tako nerealno,« je povedal Jarc, ki ga veseli, da so v preteklosti ljudje pokazali veliko zanimanje za to novo obliko bivanja za starejše.

Spomnimo, družba Mijaks investicije je skupaj z mestnim stanovanjskim skladom zgradila 65 oskrbovanih stanovanj v Murglah, kjer so gradnjo končali še pred koncem zastavljenega roka. Takrat je direktor Jarc napovedal, da bo v Murglah na zemljišču družbe v prihodnosti zgradil še približno 120 oskrbovanih stanovanj. Tega projekta se za zdaj še ni lotil. »Za vsako stvar si rad vzamem čas, da jo lahko opravimo stoodstotno in kakovostno,« je Jarc pojasnil, zakaj se raje loteva manjšega števila projektov hkrati.