S pozitivno rastjo prihodkov iz poslovanja so od omenjenih družb prvo četrtletje letošnjega leta končali Aerodrom Ljubljana, Luka Koper in Salus. Prihodke je najbolj povečala Skupina Luka Koper, in sicer za 5 odstotkov, čisti dobiček pa se je zvišal za kar 82 odstotkov, na 4,7 milijona evrov. Dobro poslovanje so beležili tudi v Aerodromu Ljubljana, saj so presegli tako rezultate lanskega primerljivega obdobja kot tudi načrte. Prihodki so bili glede na primerljivo obdobje lanskega leta višji za 3,3 odstotka in za 9,3 odstotka višji od načrtovanih. Čisti dobiček v višini 813.000 evrov je za 1,5-krat presegel lanske rezultate, kar za štirikrat pa načrtovane vrednosti. S prihodki v višini 43,4 milijona evrov je Salus lanskoletne rezultate presegel za dobra 2 odstotka, medtem ko se je čisti dobiček znižal za dobre 3 odstotke, predvsem zaradi nižjih prihodkov iz financiranja in višjega zneska obračunane amortizacije.

V luči 2,6-odstotnega padca povpraševanja v Evropi in zahtevnega prestrukturiranja proizvodnje so v Skupini Gorenje poslovali v skladu s pričakovanji. Tako so v prvem kvartalu zabeležili 1,4-odstotni padec prihodkov. Pozitivno pa je, da je podjetje, sicer za skromnih 0,5 odstotka, povečalo prihodke temeljne dejavnosti (izdelki in storitve za dom). Tako dobiček iz poslovanja kot čisti poslovni izid sta bila višja od načrtovanega. Na 11-odstotni upad prihodkov Skupine Istrabenz je najbolj vplival upad prihodkov v plinski dejavnosti. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) se je brez učinkov lanskoletne prodaje premoženja družbe Istrabenz Turizem znižal za 18 odstotkov, medtem ko je čista izguba znašala 2,2 milijona evrov.

Delniški indeks SBITOP je v preteklem tednu izgubil 1,66 odstotka vrednosti. Med delnicami, ki sestavljajo omenjeni indeks, je največ pridobila delnica Nove KBM (5,1 odstotka), tečaj pa se je najbolj znižal delnici Gorenja, in sicer za skoraj 6,5 odstotka. Ceni delnic Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav sta se znižali za slabe 4 odstotke, delnica Krke pa praktično ni bila deležna spremembe.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe, d. d., v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila.