Kočevje. Kočevski svetniki so minuli teden sprejeli odlok, ki po vzoru še nekaterih drugih občin prepoveduje popivanje na javnem kraju, hkrati pa sankcionira še pljuvanje, metanje cigaretnih ogorkov in žvečilnih gumijev na javne površine ter krmljenje račk. Odlok o varstvu javnega reda in miru prepoveduje tudi vodenje živali na športna in otroška igrišča, lomljenje drevja, grmičevja in cvetja, pranje vozil na obrežjih rek in jezer, metanje smeti skozi okna ali z balkonov, iztepanje preprog z balkonov, motenje javne prireditve, odmetavanje snega na javne površine ter krmljenje prostoživečih in zapuščenih živali.

Kočevski župan Vladimir Prebilič je pojasnil restriktivnost odloka: »Mislim, da bo tisti, ki bo izvajal sankcije, znal oceniti, kdaj in kje se presega to, kar je zamišljeno in zapisano v odloku. Prepričan sem, da redar zaradi krmljenja račk ne bo nikogar kaznoval.« Dodal je, da so ta odstavek v členu, ki omejuje rejo in vodenje živali, dodali zaradi množičnega krmljenja golobov in drugih ptic, ki so na infrastrukturi v središču Kočevja že povzročile škodo.

Nedavno sprejeti odlok je bil po besedah direktorice občinske uprave Marte Briški nujen, saj je edini tovrstni občinski veljavni odlok – o urejanju in varstvu okolja – star več kot dvajset let in zato neusklajen z veljavno zakonodajo. »Hkrati so občani opozarjali na po njihovem mnenju še več problematičnih praks, na primer glede pasjih iztrebkov in reje živine,« je še povedala Briškijeva. Zato morajo skrbniki psov in drugih živali odslej počistiti njihove iztrebke z javnih površin, znotraj poselitvenih območij občine Kočevje je prepovedana tudi množična komercialna reja kopitarjev, goveda, prašičev, drobnice perutnine in kuncev, nekomercialna reja pa je prepovedana takrat, ko moti prebivalce.

Kočevski župan med prednostmi, ki jih prinaša odlok, vidi takojšnjo odzivnost oziroma sankcioniranje kršiteljev: »Namen odloka je, da bo občinska redarska služba dobila nov, malo širši pravni okvir. Zdaj bodo lahko tudi redarji izvajali nadzor in sankcije na področjih, ki so bila do sedaj zaupana policiji, ta pa zaradi pomembnejših nalog največkrat ni uspela teh stvari sankcionirati.« Dodal je, da bo redar deloval v okviru skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica. »V okviru sistemizacije je predvideno, da bosta nadzor izvajala dva redarja in, če lahko tako rečemo, en inšpektor in pol,« je povedala Marta Briški.

Odlok o varstvu javnega reda in miru določa tudi globe – te se gibljejo od 40 do 5000 evrov. Najnižjo bodo dobili tisti, ki bodo hranili prostoživeče živali, najvišjo pa tisti, ki bodo odlagali odpadke v naravo ali speljali in zlivali odpadne snovi na javno površino.