Sicer zavod za zaposlovanje vključuje mlade v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, v sklopu katerih izvajajo številne programe, ki mladim med drugim omogočajo informiranje o trgu dela in učenje veščin vodenja kariere. Poleg tega pa med mladimi spodbujajo samozaposlovanje, razne oblike usposabljanja in nudijo denarne spodbude, je dejal Gabor.

Med drugim je izpostavil projekt razvoja in promocije storitev ter programov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih. V okviru tega izvajajo delavnico za dolgotrajno brezposelne z naslovom Če želim, da bi bilo nekaj drugače, moram nekaj spremeniti. Kot je pojasnil, se je po obisku delavnice okoli 20 odstotkov udeležencev v roku pol leta zaposlilo. Ostali pa so postali bolj samoiniciativni, ustvarjalni in proaktivni iskalci zaposlitve.

Zavod za zaposlovanje v sklopu svojih programov po Gaborjevih besedah pomaga tudi prepoznavati in krepiti kompetence brezposelnih, ki se učijo prevzemanja odgovornosti, razvijanja poklicne identitete, proaktivnosti in upravljanja s čustvi. Posebej pa se z nekaterimi programi usmerjajo tudi k spodbujanju neaktivnih oseb za uspešen vstop na trg dela, je še dodal Gabor.

Udeleženci na konferenci so se strinjali, da v trenutnih razmerah zavod za zaposlovanje lahko le malo naredi za povečanje zaposlenosti, še posebej med mladimi, saj delovnih mest ni. Poleg tega v družbi primanjkuje volje za spremembe, samoiniciativnosti in osebne angažiranosti. Po mnenju nekaterih pa bi se lahko stanje kmalu izboljšalo, v kolikor bi se sam sistem delovanja zavoda za zaposlovanje preoblikoval. Tako bi med drugim lahko brezposelnim kot zaposlitev omogočil praktično posredovanje svojih znanj in veščin drugim iskalcem zaposlitve.

Tatjana Dragović iz Centra za novo znanje Glotta pa je poudarila, da je v teh negotovih gospodarskih razmerah odločanje o poklicni spremembi kompleksen ter za posameznika težek proces. Kljub temu pa lahko odločilno vpliva na nadaljnji poklicni ali osebni razvoj. Odgovornost tistih, ki drugim pri tem pomagajo, pa je zelo velika, meni Dragovićeva. Zato so še posebej v tem trenutku pomembni razni programi za osebno rast, za razvoj veščin pri delu z drugimi in za izboljšanje lastne kakovosti življenja, je še dodala.