Predsednik posebne natečajne komisije za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja NPU Radivoj Uroševič je danes za STA povedal, da se bo v prihodnjih dneh uradno pričel pregled prijav, saj so danes čakali na prijave, ki so bile morebiti poslane še v soboto. Končnega števila prijav zato še ne pozna. Sledilo bo odpiranje vlog, preverjanje njihove popolnosti in v roku od deset do 14 dni naj bi potekali razgovori s kandidati, temu bo sledil izbor direktorja, je pojasnil postopek.

Uroševič je ob tem še dejal, da bodo imena kandidatov za položaj direktorja NPU morebiti znana šele po razgovorih, a še to samo v primeru, če bodo kandidati v to privolili.

Med pogoji za prijavo na javni natečaj je bilo sicer navedeno, da kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece.

Prav tako zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Po zakonu o organiziranosti in delu v policiji, ki se je uveljavil v začetku meseca, direktorja NPU imenuje in razrešuje generalni direktor policije. Pri tem postopku se uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih. Na podlagi tega zakona bo posebna natečajna komisija, ki jo imenuje uradniški svet, ugotovila, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenem oziroma vodilnem delovnem mestu ter posebna znanja na enem ali več področjih delovanja organov odkrivanja in pregona, davkov, preprečevanja pranja denarja ali korupcije.

NPU sicer trenutno začasno vodi namestnik generalnega direktorja policije Karol Turk, saj so nekdanjemu direktorju Brunu Blažini odvzeli pooblastila, potem ko je pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo.