Nova Gorica. Severnoprimorsko gospodarstvo je leto 2012 sklenilo s 34,7 milijona evrov neto čiste izgube, še 147 milijonov izgube pa so ustvarila podjetja v obalno-kraški regiji. To sta regiji, ki sta lani po podatkih Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) najbolj nazadovali, saj se je neto čista izguba podjetij skorajda potrojila. Po podatkih novogoriške izpostave Ajpesa je šlo lani na Goriškem v likvidacijo ali stečaj 24 družb s 1225 zaposlenimi in 71 milijoni evrov čiste izgube v letu 2011, je povedala vodja organizacijske enote Mara Kos Maver.

Pet družb – polovica regijske izgube

S čisto izgubo je lani poslovalo kar 38 odstotkov goriških družb s skoraj tretjino zaposlenimi v regiji. Več kot polovico celotne čiste izgube regije pa je pridelalo le pet družb. Najvišjo sta imela Hit in Gorica Leasing, vsak po več kot 20 milijonov evrov, ter Salonit Anhovo, Daimond in Certa, vsak z več kot 9 milijoni evrov.

Med 13 severnoprimorskimi občinami so imele več kot polovico vse izgube družbe v novogoriški občini (45 milijonov evrov), neto čisti dobiček pa so imeli v idrijski (35 milijonov evrov) in tolminski (10 milijonov evrov) občini. Večji del izgube so ustvarile družbe s področja kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti ter družbe finančnih in zavarovalniških dejavnosti, dobiček pa imele družbe s področja predelovalne dejavnosti, oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

Po besedah Mirjam Božič, direktorice novogoriške območne gospodarske zbornice, se je izvoz lani zmanjšal za 3,2 odstotka, uvoz pa za skoraj 12 odstotkov. »Pri izvozu je po dolgoletnem primatu Italije na prvo mesto prišla Nemčija, sledijo pa Italija, Francija, Bosna in Hercegovina in Velika Britanija. Največ še vedno uvažamo iz Italije, Nemčije, Avstrije in Bosne in Hercegovine. Zadnji povečani stiki z Azerbajdžanom in nekaterimi drugimi državami še niso rodili sadov,« pravi Božičeva.

V nasprotju s podjetji goriške in obalno-kraške regije ter podravske regije, kjer so 2012 podjetja prav tako slabše poslovala, so se lani bolje kot leto poprej izkazala predvsem podjetja v osrednjeslovenski regiji in jugovzhodni Sloveniji, ki so skupno ustvarila za skoraj 440 milijonov evrov neto čistega dobička.

Nadpovprečno število brezposelnih

Konec aprila je bilo na severnem Primorskem 5849 brezposelnih. »Od julija 2012 do januarja 2013 smo zabeležili nadpovprečno število prijav v evidenco brezposelnih. V primerjavi z letom poprej je bilo lani za 11 odstotkov več brezposelnih. Zmanjšanje števila tistih, ki so izgubili delo, beležimo predvsem v predelovalni industriji in gradbeništvu,« je povedala Vesna Petric Uran, direktorica novogoriške območne službe zavoda za zaposlovanje. Nekatera podjetja, ki so v preteklem letu največ zaposlovala, mednje sodi tudi Mercator, so že napovedala odpuščanja, v poletnih mesecih pa bo šla v likvidacijo tudi Solkanska industrija apna, dodaja Uranova.jal