Dobruška vas. Zgodba naselja Dobruška vas v občini Škocjan, kjer živi kakšnih 300 Romov, se zapleta. Kot smo že poročali, naj bi občina na tistem območju še letos začela 2,8 milijona evrov vredno gradnjo komunalne infrastrukture za potrebe bodoče poslovne cone, kar naj bi trajalo do jeseni 2014. Zdaj pa se je izkazalo, da je tudi Kmetijska zadruga (KZ) Krka za svoja zemljišča, na katerih leži večji del nelegalnega romskega naselja, našla potencialnega kupca. To pomeni, da bi se morali Romi čim prej izseliti. Kam, ne ve nihče. Občina zanje nima primernega zemljišča, ga pa ima KZ Krka, ki bi ga občini ali Romom ponudila v odkup. Kje naj bi bilo to zemljišče, ne v KZ ne na občini ne želijo razkriti, znano je le, da naj bi bilo v drugi občini.

Kot je že večkrat povedal škocjanski župan Jože Kapler, za gradnjo komunalne infrastrukture romske hiše niso moteče. »Njihovo rušenje za zdaj ne pride v poštev. Na občini si želimo le, da bi v tem prehodnem obdobju, dokler ne najdemo investitorjev za industrijsko cono, skupaj z državo dorekli, ali Romi ostanejo tukaj ali pa zanje poiščemo drugo lokacijo,« pravi Kapler, ki veliko pričakuje od sestanka v petek, ko k njemu in v Dobruško vas prihajata državna sekretarka Tamara Vonta in vodja službe za narodnosti Stane Baluh.

V četrtek popoldne so na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo sklicali interventni sestanek s predstavniki romskih organizacij, državno sekretarko in predstavniki pristojnih resorjev, od policije do ministrstev. Dogovorili so se za takojšnje oblikovanje ožje operativne skupine, ki bo poskusila ponovno vzpostaviti dialog med prebivalci romskega naselja in okoliškim prebivalstvom. »Občini Škocjan je Urad za narodnosti v letu 2011 večkrat predlagal, naj pripravi načrt ureditve romskega naselja, na primer z vključitvijo naselja v občinski prostorski načrt. Tako bi imela občina tudi možnost uspešne prijave na razpise za urejanje komunalne infrastrukture v romskih naseljih,« pravijo na ministrstvu in dodajajo, da so bili vsi dosedanji pozivi neuspešni.

Na zaplete okrog Dobruške vasi se je odzval tudi urad varuha človekovih pravic in opozoril, da bi bila izselitev Romov dopustna le, če bi se prizadeti s tem strinjali. V nasprotnem primeru bi šlo za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Varuh tudi predlaga, naj vladni organi ocenijo resnost varnostnih razmer v občini in preučijo možnosti, da bi s potrebnimi ukrepi za ureditev razmer na območje občine posegla vlada.