Za zaprtimi vrati so člani mandatno-volilne komisije državnega zbora v četrtek obravnavali dopis komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zvezi z domnevno spornim imenovanjem članov sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO. Včeraj smo vendarle izvedeli, da bodo za KPK pripravili predlog odgovora v zvezi z imenovanjem članov sveta FIHO, in sicer da se državnemu zboru predlaga razrešitev dveh članov, Matjaža Juharta in mag. Vladimirja Pegana. Po zagotovilih Polone Osrajnik iz KPK se drugi postopki zoper FIHO nadaljujejo tudi pri njih.

Naj spomnimo, da je bila KPK v preteklosti večkrat opozorjena na domnevna koruptna ravnanja v zvezi z razdeljevanjem loterijskega denarja med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, predvsem invalidskimi organizacijami znotraj FIHO. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj je komisija odredila fundaciji izdelavo načrta integritete, toda zoper njihovo odredbo je FIHO najprej vložil tožbo, ki pa jo je upravno sodišče zavrglo in pritrdilo zakonitosti odredbe komisije. FIHO se mora zdaj držati zahtev za izdelavo načrta integritete.

Do konca marca letos so morali odgovorni na FIHO, torej člani sveta FIHO in člani nadzornega odbora FIHO, pojasniti očitke iz poročila KPK, da naj bi v spornem obdobju med letoma 2006 in 2012 omogočili Društvu distrofikov Slovenije in gospodarski družbi Birografika BORI, nad katerima bdi Boris Šuštaršič, da so neupravičeno pridobili vsaj 646.475,42 evra. Sporne naj bi bile nepojasnjene naložbe v »prostore za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov za distrofike« in takšnih »prostorov« naj bi bilo po naših informacijah še več.

Zanimivo je, da so na očitke protikorupcijske komisije odgovarjali člani sveta FIHO, ki so bili zdaj pod drobnogledom mandatno-volilne komisije državnega zbora; očitki, da naj bi bilo njihovo imenovanje sporno, očitno le niso bili tako daleč od resnice. Pravzaprav preiskava teče zoper vse, ki so zadnja leta upravljali FIHO in loterijski denar, namenjen invalidskim in humanitarnim organizacijam, sum koruptnosti pa utemeljujejo po 4. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Poznavalci politike razdeljevanja loterijskega denarja menijo, da če bodo člani sveta FIHO razrešeni, se naj bi začel podirati tudi imperij nedotakljivosti FIHO.