Letošnje prvo strokovno izobraževanje se je začelo v začetku januarja in zaključilo v sredini marca (70 ur), izpite pa so kandidati opravljali do sredine tega meseca. Predsednik društva Ivan Peršolja je povedal, da somelje 1. stopnje pridobi širša osnovna znanja o vinorodnih deželah, vinskih sortah, vinogradništvu, pridelavi vina, degustaciji, opisu in strežbi vina ter drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Različne strokovne teme nadgrajujejo predavanja o primernem obnašanju in odnosu do gostov, kot posebnost tečaja pa velja omeniti možnost spoznavanja vloge, ki jo ima vino v slovenski zgodovini in kulturi nasploh.

»Stalen dvig vinske kulture v Sloveniji pomeni uresničevanje dolgoročnih ciljev in prizadevanj društva. Zadovoljstvo in znanje someljejev je dodatna motivacija in konkurenčna prednost za dvig kakovosti storitev v gostinstvu, kar je osnova za uspešnost poslovanja v tej težki gospodarski situaciji,« je prepričan Peršolja.

Posebno priznanje je ob podelitvi diplom prejela družina Bratovž, ker je – kot je poudaril predsednik društva Sommellier Slovenije - že 20 let predana vrhunskim gostinskim storitvam v restavraciji JB. »Ker se vodstvo društva v začetku leta ni moglo udeležiti slovesne prireditve ob jubileju, smo jim priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje izročili ob tej priložnosti,« je dodal Peršolja, medtem ko Janez Bratovž ni skrival zadovoljstva, ko je prejel posebno steklenico vina Movia, ki jo je ob 20-letnici restavracije JB poklonil takrat še živeči Mirko Kristančič.

V Društvu Sommelier Slovenije, ki edino polnopravno predstavlja Slovenijo v Mednarodnem someljejskem združenju (ASI), je od leta 1993 osnovni tečaj uspešno zaključilo kar 733 someljejev. Na treh tečajih druge stopnje je bilo uspešnih 85 kandidatov, leta 2009 pa je prvih 27 someljejev uspešno opravilo tudi najzahtevnejšo - tretjo stopnjo.