V ponedeljek bo sredi slovenske prestolnice zaživel še en projekt, ki je vzorčen primer povezovanja med univerzo, študenti in delodajalci. Na pobudo Kariernih centov Univerze v Ljubljani, ki mlade spodbuja, da se čim bolje in čim prej pripravijo na svojo karierno pot, se bo Kongresni trg že zjutraj obarval rdeče (rdečo barvo ima univerza v svojem logotipu) in spremenil v stično točko med študenti, ki že razmišljajo o zaposlitvi, in podjetji, ki iščejo kreativne, samozavestne in proaktivne mlade v podporo medsebojnemu razvoju.

Prireditev so na Kariernih centrih univerze v Ljubljani, ki so delno sofinancirani iz ESS, poimenovali Elevator pitch festival s podnaslovom Univerza gre na trg, s čimer želijo med drugim na univerzi poudariti pripravljenost, da aktivno soustvarja dinamiko na trgu dela. Nesorazmerje med potrebami delodajalcev in številom ljudi, ki iščejo zaposlitev, je namreč iz meseca v mesec večje, brezposelnost med mladimi pa je na primer v Sloveniji že 20,6-odstotna, še večjo rast brezposelnosti med mladimi pa lahko spet pričakujemo jeseni ob zaključku študijskega leta.

»Do sedaj smo uspeli v svoje aktivnosti vključiti že več kot tretjino vseh vpisanih študentov UL, naš cilj pa je, da bi vsak študent poznal Karierne centre in se vključeval v naše aktivnosti,« poudarja Maja Dizdarević, koordinatorica projekta razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov na Univerzi v Ljubljani

Študenti in diplomanti naj ponedeljkov festival izrabijo za spoznavanje potencialnih delodajalcev, za trening učinkovite predstavitve svojih znanj in sposobnosti potencialnim zaposlovalcem, za to, da dobijo od izkušenih kadrovikov in menedžerjev povratne informacije in tudi za iskanje primernega počitniškega dela, študentskega dela ali zaposlitve.

Na rdeči preprogi bodo zainteresiranim mladim na voljo predstavniki dvajsetih podjetij, med drugim tudi podjetij, ki so bila v Dnevnikovem izboru Zlata nit prepoznana za najboljše zaposlovalce, to so na primer Simobil, RLS, Visionect, Mikrografija, Andria Mobil, IBM, Riko.

Festival so v sodelovanju s podjetji samostojno pripravili študenti Akademije za likovno umetnost, študenti arhitekture in glasbene akademije, kar je dodana vrednost prireditve, saj so tako študenti dobili dodatna znanja in izkušnje pri pripravi tega obsežnega projekta. »Študenti so tako spoznali realnost, mi pa njih in hkrati tudi delovanje fakultete. Visoko motiviranim študentom smo pomagali le toliko, da smo jih pri določenih fazah izvedbe spodbujali in pomagali, kjer so imeli premalo izkušenj. Tudi pogajali z naročnikom so se sami,« je med drugim pojasnil Primož Fijavž iz Studiobotas, zunanjega partnerja projekta, ki je študente spremljal vse od prvotne ideje, do CGP in končne podobe festivala.

»Prav je, da smo strokovnjaki študentom v oporo pri projektih že med študijem, kar je tudi sicer dobra priložnost, da se med seboj spoznamo,« je dejal Fijavž, ki poudarja nujnost sodelovanja študentov različnih fakultet in to so dosegli tudi pri pripravi festivala ljubljanske univerze.

V ekipi desetih študentov ALUO in fakultete za arhitekturo je sodelovala tudi Pika Novak, študentka tretjega letnika ALU, smeri grafično oblikovanje, ki pa ima za seboj že uspešno zaključen študij na Naravoslovno-tehniški fakulteti in sicer na smeri grafična in interaktivna komunikacija. »Timsko delo je neprecenljivo. Ne le, da smo se drug od drugega učili, pri ustvarjanju smo se tudi zabavali,« je poudarila Pika Novak, ki je prepričana, da brez multidisciplinarnega tima projekt ne more biti dovolj celovit in unikaten.

Sodelovanje v tovrstnih projektih se ji zdi izjemnega pomena tudi zato, ker že ima portfolio in se je naučila tudi primerne komunikacije z naročniki oziroma delodajalci, zato se vstopa na trg dela ne boji. »Enostavno moraš narediti ta korak. Saj te je strah in si zadržan, premalo samozavesten, saj se zavedaš, da nimaš dovolj znanj, pa vendar si moraš poiskati delo. Nas pa tudi na akademiji preko projektov usposabljajo v tej smeri.« Sama poudarja, da si lahko pri svojem delu uspešen le, če si samoiniciativen in zanesljiv. To se je izkazalo tudi pri njenem dosedanjem sodelovanju s kolegi pri različnih projektih.

Tako kot Fijavž poudarja nujnost povezovanja med strokami, odprtost do idej drugih strokovnjakov in pridobivanje različnih dodatnih znanj. »Izziv današnjega časa za generacijo, ki prihaja na trg dela, je tudi ta, da se lahko zgodi, da potreb po profilu, ki si ga sicer študiral, med delodajalci ne bo več. Zato še kako velja rek, da ni pomembno le, kaj si študiral, pač pa, kako se s tem znanjem pri svojem delu znajdeš.«