V oči bode tudi pomanjkanje znanj, če nekateri tožilci še vedno poudarjajo nepristranskost pri delu, čeprav je pregon kaznivih dejanj, s tem pa pristranskost, njihova glavna naloga. Državno tožilstvo bo bržčas potrebovalo kakovostne kadrovske okrepitve, saj brez dobrega pregona ne bo obsodb. Že tako je sankcijski lijak v Sloveniji zelo prepusten: od vseh kaznivih dejanj, ki jih izvršimo, naj bi bilo po ocenah zaznanih 10 odstotkov dejanj; od zaznanih se jih prijavi 50 odstotkov; od prijavljenih je uspešno raziskanih 30 odstotkov; tožilstvo se odloči za pregon v 30 odstotkih; sodno odločeno je 90 odstotkov zadev, od tega približno 80 odstotkov obsodilnih sodb. Preprosto se moramo vprašati po prednostih, ali je bolj smiselno dati več denarja političnim strankam ali za pravosodje.

V zadnji skupini ukrepov je civilna odgovornost postavljena ob bok disciplinski. Odškodninska odgovornost državnih funkcionarjev za povzročeno škodo državi pri nas sploh ni urejena, a bi nedvomno pripomogla k večji motiviranosti, da ne bi bilo napak pri delu.Finance