»Breskve bomo odkupili in jih prodali tako za predelavo kot trgovskim središčem. Naš prvi kupec breskev za predelavo ostaja Fructal, razliko pa bomo prodali v Italijo, Avstrijo in na Hrvaško. Hrvaškemu kupcu bomo prodali 500 ton breskev za predelavo, dnevno jih bomo vozili po 25 ton, vse preostalo pa bodo konzumne breskve. O ceni ne morem govoriti, ker še nimamo sklenjenih pogodb,« je bil skrivnosten Boris Bajc, direktor kmetijske zadruge Vipava.

Bolj konkreten je bil sadjar Franc Živec iz Vitovelj v spodnji Vipavski dolini, ki je povedal, da bodo 500 ton breskev za predelavo odpeljali v Fructal za pridelavo kakovostnega soka. »Zanje naj bi plačali od 25 do 28 centov za kilogram. Konzumne breskve bomo prodali koprski Agrariji. Zanje naj bi dobili za kilogram med 70 in 80 centi. Od te cene je treba odšteti strošek za embalažo. Ob tem naj bi ponovno začeli uporabljati hladilnico v Šempetru pri Gorici,« je povedal Živec in dodal, da konzumne breskve lahko iztržijo največ evro do evro in 10 centov za kilogram in še to za breskve za vlaganje. »Cena, za katero smo se dogovorili z Agrarijo, ni slaba. Bojim se, da bo zaradi slabe letine zaradi pozebe celo premalo breskev za konzum,« je dodal Živec.

Da je pozeba naredila svoje, je prepričan tudi sadjar Miran Cotič iz Prvačine. »Breskev bo letos manj. Tudi češenj je manj, kot smo pričakovali. V tej naši dolini se bo moralo marsikaj obrniti. Za nastali položaj je kriva tudi zadruga, sicer ne sedanje vodstvo, ki je premalo naredila, da bi poiskala kupce. Zadruga bi morala voditi odkup in prodajo,« je prepričan Cotič. jal