Grosuplje. Soglasje k ustanovitvi delniške družbe Casino Grosuplje, skupnega projekta grosupeljske občine in poslovneža Joca Pečečnika, je preklicano. Ljudska iniciativa, ki županu Petru Verliču očita, da je projekt tvegan in da se je občina vanj podala brezglavo ter brez obširnejših analiz, je namreč zbrala potrebne podpise volilnih upravičencev za razveljavitev sklepa, ki so ga občinski svetniki sprejeli pred mesecem in pol. Po statutu občine Grosuplje se lahko vsak sklep razveljavi, če se v predpisanem roku zbere pet odstotkov na upravni enoti overovljenih podpisov občinskih volilcev – v Grosupljem to pomeni 765 podpisov.

»Čeprav smo zbrali že več kot 850 podpisov, bomo ljudi osveščali vse do 3. junija, ko poteče rok za podpisovanje. Da smo predčasno zbrali potrebno število podpisov, je svojevrsten dosežek,« je povedal Sašo Jalšovec, eden od petih občinskih svetnikov, ki so hkrati tudi pobudniki ustanovitve ljudske iniciative.

Tamkaj poudarjajo, da so odločno proti temu, da se denar iz občinskega proračuna namenja za tako tvegane projekte, in se ne strinjajo z ustanovitvijo delniške družbe za igralništvo, v kateri bo občina 80-odstotni lastnik.

Jalšovec od župana Verliča zdaj pričakuje, da bo spoštoval zadržke, ki jih je predstavila ljudska iniciativa, in da bodo tisti, ki imajo moč odločanja, pretehtali vse protiargumente in sprejeli drugačno odločitev.

Župan Peter Verlič je povedal, da je z ljudsko voljo seznanjen, zato bo v skladu s statutom točko o vnovičnem odločanju o soglasju k ustanovitvi delniške družbe Casino Grosuplje uvrstil na dnevni red seje občinskega sveta v predvidenem roku.

Na vprašanje, ali bodo svetniki – glede na to, da ima njegova koalicija večino – brez oklevanja še enkrat sprejeli enak sklep, je župan odvrnil, da bodo vse, kar se v javnosti prikazuje kot sporno, še enkrat preverili, saj ne želi, da bi nad projektom visela kakršna koli senca dvoma. »Teh revizijskih poročil nisem videl, to je zame novo. Očitno se bo treba še kaj pogovoriti. Konec koncev pa tudi sam gospod Pečečnik poziva, da se razčisti, če je kar koli spornega,« je poudaril Verlič in dodal, da bo naredil vse, da zaščiti javni interes.

Po njegovih besedah so se za skupen projekt s poslovnežem odločili izključno zato, da bi igralnica Kongo pridobila tako imenovano veliko koncesijo, ki omogoča žive igre. S tem pa bi se v občinski proračun steklo bistveno več denarja iz naslova koncesijske dajatve. val