Postojna. Občina bo letos otroke obdarila s paketi »otroški mali BU«, ki jih je za skoraj 10.000 evrov kupila od znane glasbene skupine Malibu. O nenavadnem občinskem poslu je včeraj zaokrožila anonimka. Njenim avtorjem se zdi sporen, zato pričakujejo, da bodo pristojni preverili zakonitost, transparentnost in potrebnost tega nakupa, pa tudi vseh drugih transakcij, povezanih s to skupino. »Glede na povezavo skupine Malibu z vodjo računovodstva občine, aktivno podporo te glasbene skupine stranki SDS na preteklih volitvah ter trenutno gospodarsko krizo se nam zdi tako razmetavanje našega denarja kriminalno dejanje,« so zapisali.

Na Občini Postojna so nam pojasnili, da so se za »mali BU«, paket s CD, DVD in pobarvanko, odločili na podlagi prejetih ponudb in da znesek 9440 evrov (z DDV) predstavlja celoletni strošek obdarovanj za miklavževanje, dedka Mraza, prvi šolski dan, likovne natečaje in drugo. Koliko paketov, kateri CD in za kakšno starost otrok so kupili, nismo izvedeli. Anonimko pa so povezali z visokimi priznanji, ki jih je v zadnjem obdobju prejela občina, in posledično negativno naravnanostjo nevoščljivcev, ki za dosego svojih ciljev pljuvajo celo po izdatkih za obdaritev otrok.

Precej bolj redkobeseden pa je bil pevec in vodja skupine Malibu Marjan Uljan, sicer mož Vanje Uljan Vičič, ki je na občini zaposlena kot preizkušen računovodja, višja svetovalka za finance. Sklenitve posla z Občino Postojna po telefonu ni želel komentirati.

Za občino tudi ozvočujejo

Podatki spletne aplikacije Supervizor kažejo, da skupina Malibu oziroma podjetje Glasbena agencija »MUV« Uljan Marjan, s. p., s postojnsko občino dobro in obsežno sodeluje. Z njo je namreč v zadnjih treh letih sklenila za skoraj 40.000 evrov poslov, kar je daleč največ med vsemi posli, sklenjenimi z javnimi institucijami. Na občini so pojasnili, da gre za storitve ozvočenja, razsvetljave, sodelovanje pri pripravi kulturnih prireditev, glasbeno animacijo in podobno. »Seveda so vse pogodbe sklenjene in pogodbeni zneski izplačani v skladu z veljavno zakonodajo,« so poudarili.

Od Občine Divača, ki je na drugem mestu med plačniki, je podjetje Marjana Uljana, za primerjavo, denimo prejelo »le« 4800 evrov.

Občina zavezana k učinkovitosti in gospodarnosti

Na računskem sodišču se o primeru brez izvedene revizije ne morejo izreči. Je pa vrhovna državna revizorka za lokalno samoupravo Mojca Planinšek opozorila, da občina skladno z zakonom o lokalni samoupravi opravlja lokalne zadeve javnega pomena za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev. »Za vsak izdatek občine si torej moramo zastaviti vprašanje, ali je ta skladen z nalogami občine, saj 7. člen zakona o javnih financah zahteva, da občina sredstva porablja za namene, določene z zakoni oziroma občinskimi odloki in drugimi predpisi. Prav tako ne smemo spregledati pomembnega dejstva, da tretji odstavek 2. člena zakona o javnih financah občino zavezuje tudi k spoštovanju načel učinkovitosti in gospodarnosti,« nam je odgovorila Planinškova. Računsko sodišče je v nekaterih svojih revizijah ob sicer vsebinsko nekoliko drugačnih primerih že opozorilo na odstopanje od teh pravil, med drugim tudi v lanskem revizijskem poročilu o poslovanju Občine Postojna glede financiranja dela svetniških skupin.

Prodaja 1000 plošč danes za bend uspeh

V Založbi kakovostnih programov (ZKP) RTV SLO smo izvedeli, da v današnjih razmerah prodaja okoli 1000 plošč na trgu, kjer se cene gibajo od 12 do 15 evrov, za glasbeno skupino velja za uspeh. V zadnjih nekaj letih je prodaja zgoščenk namreč drastično upadla. Zaradi naklonjenosti piratstvu to še zlasti velja za glasbo za mlado generacijo, medtem ko se plošče z glasbo, ki je priljubljena med starejšo generacijo, zlasti narodnozabavno, še vedno razmeroma dobro prodajajo, smo še izvedeli v ZKP RTV SLO.