Četudi bi Aviofun pravočasno nakazal celotno kupnino, posel s tem še ne bi bil pod streho, saj se mora s takšnim unovčevanjem stečajne mase strinjati še upniški odbor Preventa Global, s prodajo pa morata soglašati tudi sodišče in ločitveni upnik Eurocity Janka Zakeršnika. Ali bo posel dobil vsa ta soglasja, stečajni upravitelj Boris Kastivnik včeraj ni želel napovedati.

»Moja ocena je, da sem v tem postopku prodaje dosegel optimum. A to je izključno moje mnenje. Na to, kar bo rekel upniški odbor, ki je moj kontrolni organ, nočem vplivati,« nam je dejal Kastivnik. Če bi se zgodilo, da bi se s prodajo strinjali vsi pristojni, Aviofun pa zatem ne bi plačal celotne kupnine, bo ara ostala v stečajni masi, nam je še razložil.

Takšen scenarij pa ni verjeten, napovedujejo v zainteresiranem podjetju. Solastnik Aviofuna Damijan Cehner zagotavlja, da bo pravočasno plačal kupnino, ki jo bo po opravljeni proceduri prejel Eurocity. Kdo je sovlagatelj, ki naj bi prispeval potrebni denar, Cehner še zmeraj ne želi razkriti. O njem je pripravljen povedati zgolj to, da gre za tujega partnerja, s katerim bodo skušali čim prej povečati potniški in tovorni promet na Letališču Edvarda Rusjana Maribor.

Velja omeniti, da kupnina ni edini vložek, ki ga bosta morala v tem poslu prevzeti Aviofun in njegov skrivnostni partner. Sklenjena pogodba namreč predvideva, da mora v roku treh mesecev kupec poplačati tudi dvomilijonsko posojilo, ki ga je Aerodromu Maribor nekoč dal Prevent Global. Poleg tega so nepremičnine Aerodroma Maribor obremenjene z bančnimi hipotekami, kupec pa se bo moral z ministrstvom za promet dogovoriti še o pridobitvi dolgoročne koncesije za opravljanje letališke dejavnosti.