Omenjeni osebki bi se morali vprašati, na kakšnih predpostavkah temeljijo njihova razmišljanja. Po mojem sta možna odgovora dva: ali resnično mislijo, da so kmetje maloumni, ali pa gre za nerodno uničevanje kmetijstva! Primer: direktor združbe »velikih družbenih kleti« v kmetijski oddaji pove, da je treba premisliti o spodbudah obnovam novih površin vinogradov. Po njegovih besedah je treba predhodno premisliti o prodaji teh vin in šele potem spodbujati obnove. Kako kratkovidno in egoistično mišljenje!

Spodbujanje obnove in prestrukturiranja vinogradov so ena dobrih rešitev našega ministrstva za kmetijstvo. Zakaj? Ker povezujejo enostavno dejstvo, ki mu lahko rečemo problem in rešitev tega problema: površina vinogradov nam močno upada in smo daleč pod obnovami, ki zagotavljajo enostavno reprodukcijo. Sortni sestav je v nekaterih primerih popolnoma zgrešen. Rešitev je enostavna in samo ena – saditve, obnove! Torej sistemsko spodbujanje tega. Več novih, dobro načrtovanih vinogradov je temelj za izgradnjo Slovenije kot vinske destinacije.

Tisti, ki se odloča za obnovo vinogradov – torej v največ primerih kmet – bo dobro premislil, kam bo vino prodal in ali je to sposoben izvesti. Zakaj? Prvič: ker mu finančna spodbuda pokrije v najboljšem primeru (če gre za enostavno obnovo v ravnini) 40 do 50 odstotkov investicije, v najslabšem primeru (zahtevna obnova v strminah) pa 15 do 20 odstotkov investicije. In drugič: ker je kmet v vseh sistemih dokazal, da se ravna kot umen gospodar, in je dirigiranje raznih razsvetljenih funkcionarjev najmanj, kar potrebuje!