Na mestni občini si želijo, da bi občani svoje pobude in predloge posredovali prek posebnega portala za oddajo pobud, ki je dostopen prek občinske spletne strani. Občani pa lahko svoje pobude zapišejo tudi na poseben obrazec in jih po pošti posredujejo pristojnemu oddelku.

Občina bo nato vse prejete pobude in predloge preučila in se do njih opredelila. Svoje soglasje pa bo dala le tistim pobudam, ki se bodo skladale s cilji strateškega dela občinskega prostorskega načrta in in ki bodo izpolnjevale pogoje varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

Na mestni občini so občinski prostorski načrt nazadnje popravljali pred dobrim letom, ko so prejeli 325 pobud Ljubljančanov in različnih organizacij za spremembo načrta. V celoti ali vsaj deloma so upoštevali 250 pobud, pri čemer so upoštevali zgolj pobude, ki niso predlagale sprememb strateških ali temeljih usmeritev veljavnega prostorskega akta. Zavrnili so vse pobude, ki so predlagale poseg v kmetijske ali druge varovane površine. Razlog se je skrival v tem, da bi sicer morali dopolniti okoljsko poročilo, kar bi postopek spreminjanja prostorskega načrta podaljšalo in ga naredilo bolj zahtevnega. Tudi ob tokratnih popravkih zato ne gre pričakovati, da bo občina ugodila željam občanov, ki bi radi kmetijska zemljišča spremenili v zazidljiva, na kar se praviloma nanaša večina pobud. vbr