V poročilu Evropske agencije za okolje (EEA) so zajeli podatke držav vseh članic EU, Hrvaške in Švice, preučili pa kakovost 22 tisoč kopalnih voda. Na interaktivni spletni strani lahko obiskovalci preverijo kakovost vode na območju, kamor se odpravljajo na počitnice.

Minimalnim zahtevam ustreza 93 odstotkov kopalnih voda

Raziskava za leto 2012 je pokazala, da minimalnim zahtevam ustreza 93 odstotkov v raziskavo zajetih kopalnih voda, številke pa kažejo majhno izboljšanje v primerjavi z letom prej. »Poročilo kaže, da je kakovost kopalnih voda v povprečju zelo dobra, a še vedno obstajajo območja, kjer imajo velike težave z onesnaževanjem. Ljudem svetujemo, da preverijo kakovost vode svojih najljubših območij za kopanje,« je ugotovitve komentirala direktorica EEA Jacqueline McGlade .

Po odlični kakovosti izstopata Ciper in Luksemburg

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik pa je dejal, da je dobro videti izboljšave glede kakovosti vode. »A je vendarle treba narediti še veliko za zagotavljanje primernih pogojev za kopanje, kakor tudi za pitje vode – to je dobro tako za naš ekosistem kot za naše zdravje. Voda je dragocen vir, zato moramo uvesti vse potrebne ukrepe za njeno zaščito.«

Po odlični kakovosti vode izstopata Ciper in Luksemburg, saj vsa njuna kopališča s seznama dosegajo odlično kakovost vode. Še osem drugih držav ima odlične kakovostne vrednosti, ki presegajo povprečje EU: Malta (97 odstotkov), Hrvaška (95 odstotkov), Grčija (93 odstotkov), Nemčija (88 odstotkov), Portugalska (87 odstotkov), Italija (85 odstotkov), Finska (83 odstotkov) in Španija (83 odstotkov).

Vse slovenske vode izpolnjevale (vsaj) minimalne zahteve

V Sloveniji so v letu 2012 vsa morska obalna kopališča dosegala priporočene standarde kakovosti vode. Leto poprej je eno morsko obalno kopališče doseglo zgolj minimalno obvezno vrednost. Vsa kopališča na rekah in jezerih v Sloveniji so lani enako kot leto prej dosegla minimalno obvezno kakovost vode, stopnja izpolnjevanja priporočenih standardov kakovosti vode pa se je v primerjavi z letom 2011 znižala s 50 odstotkov (13 kopališč) na 34,6 odstotka (devet kopališč). Ne v letu 2012 ne leto prej v Sloveniji ni bilo treba zapreti nobenega kopališča na morski obali ter obalah rek in jezer.

Slovenija premore uradno 48 kopalnih voda, od tega 18 naravnih kopališč, kjer je prisoten reševalec in je dostop do vode urejen, in 30 kopalnih območji, kjer se kopamo na lastno odgovornost. Na vseh teh lokacijah Agencija RS za okolje (Arso) spremlja kakovost voda in med kopalno sezono izvaja vzorčenje vsakih 14 dni.

Lani neskladnih kopalnih voda v Sloveniji ni bilo, vse so torej izpolnjevale minimalne zahteve. Obvezne zahteve kakovosti je izpolnjevalo 36 odstotkov kopalnih voda, priporočene pa 63 odstotkov.

Po skladnosti z obvezujočimi zahtevami se med državami članicami EU uvrščamo v zgodnji del, na morju pa se po teh zahtevah uvrščamo v vrh EU. Kot primer so navedli tudi Belgijo, kjer lani 20 odstotkov voda ni bilo skladnih z zahtevami.