Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je bila večja za skoraj 55 odstotkov, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za nekaj več kot štiri odstotke.

Skoraj 94 odstotkov stanovanjskih površin je načrtovanih v enostanovanjskih stavbah, v načrtovanih nestanovanjskih stavbah je skoraj 29 odstotkov površin namenjenih za industrijske stavbe in skladišča, več kot 22 odstotkov pa za stavbe splošnega družbenega pomena.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v prvem četrtletju je bila predvidena gradnja 678 stanovanj, kar je za osem odstotkov več kot v prvem četrtletju lanskega leta. Skoraj vsa načrtovana stanovanja (99,3 odstotka) bodo zgrajena v stanovanjskih stavbah, večina načrtovanih stanovanj pa bo v novih stavbah (skoraj 95 odstotkov).

Skoraj 90 odstotkov načrtovanih stanovanj bo zgrajenih v enostanovanjskih stavbah, ta stanovanja pa bodo povprečno merila 159 kvadratnih metrov. Stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa bodo merila povprečno 106 kvadratnih metrov.

Podatki za prvo četrtletje kažejo, da se bo v osrednjeslovenski statistični regiji gradilo 150 stanovanj (22 odstotkov vseh), v podravski statistični regiji 126 stanovanj (skoraj 19 odstotkov vseh) in v savinjski statistični regiji 78 stanovanj (skoraj 12 odstotkov vseh), v drugih pa manj. Najmanj stanovanj je načrtovanih v zasavski statistični regiji, le 12.