Niti dva meseca nista minila od razkritij komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je v mariborskem radarskem poslu zaznala elemente korupcije, že so v četrtek sedež občine obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Prišli so preiskovat sume storitve kaznivih dejanj, je včeraj na socialnem omrežju Facebook sporočil župan Andrej Fištravec. »Kot župan jim z ekipo ponujam vso potrebno podporo,« je dodal.

Informacijo so potrdili tudi na generalni policijski upravi. »V tem primeru intenzivno vodimo predkazenski postopek zaradi suma storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj,« so zapisali, »zaradi varovanja interesa preiskave vam drugih informacij v tej fazi predkazenskega postopka ne moremo posredovati.« Tudi na sedežu občine niso bili bistveno bolj zgovorni. »Želimo, da se sum nepravilnosti glede porabe javnih sredstev čim prej preišče, zato preiskovalcem NPU ponujamo polno kooperativnost,« je razložil Bartolo Lampret, županov svetovalec za stike z javnostmi.

Smetana zasebnemu partnerju

Kot je znano, je KPK v spornem javno-zasebnem partnerstvu med mariborsko mestno občino in Iskro Sistemi, v katerem si je zasebnik obetal več kot 30 milijonov evrov pobranih glob, ugotovila več kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb.

Občinarji so med drugim postopali v nasprotju s pričakovano integriteto in z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, ko so se pogodbeno dogovorili, da bo na račun Iskre Sistemov v prvih šestih letih priteklo 92 odstotkov plačanih glob za kršitve cestnoprometnih predpisov, v nadaljnjih štirih letih pa 91 odstotkov. Komisija je že med samo analizo spornega posla sprožila več postopkov, med drugim je tožilstvu in policiji posredovala dokumentacijo zaradi suma storitve kaznivih dejanj, državnemu pravobranilstvu je podala pobudo za uveljavljanje ničnosti pogodbe, državni revizijski komisiji pa je predlagala uvedbo postopka o prekršku.

»Za korupcijo sta vedno potrebna dva«

Mnenje o tem poslu je tudi že spisalo računsko sodišče, a še ni dostopno javnosti, ker se mora o njem najprej izjasniti občina. Župan Fištravec je v začetku tedna razkril, da je mnenje računskega sodišča vse prej kot ugodno za občino.

Vodstvo občine še zmeraj nasprotuje pozivu Iskre Sistemov k sporazumni prekinitvi pogodbe in plačilu sedmih milijonov evrov. Pripravljeni so samo plačati terjatve v vrednosti, ki bi ustrezale realni ceni opravljenih del, zato predlagajo, da ta znesek ugotovi neodvisna organizacija, ki bi jo izbrali v dogovoru z Iskro Sistemi. »Številka sedem milijonov evrov je absolutno predimenzionirana,« je prepričan Fištravec, ki je prejšnji mesec odklopil vse stacionarne merilnike hitrosti v mestu. »Poleg tega sploh ni nujno, da občina kar koli plača, ker je vse odvisno od tega, kako se bo iztekla ničnostna tožba. Za korupcijo sta vedno potrebna dva.«