Ducat slovenskih razvojnih centrov oziroma regionalnih razvojnih agencij je objavilo drugi javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva. V njenem okviru za pet mesecev zaposlijo po deset mladih visoko izobraženih brezposelnih, ki v tem času ob pomoči mentorjev razvijajo lastno podjetniško idejo in stopajo na samostojno pot.

Skupaj bo tako do konca leta vanjo vključenih 250 mladih, cilj pa je, da se najmanj 35 odstotkov vseh vključenih samozaposli, zaposli v lastnem podjetju ali najde zaposlitev pri drugem delodajalcu.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v regiji, kjer se bodo vključili v program. Javne pozive so objavili Regionalni center za razvoj (RCR) Zagorje, Razvojna agencija Savinjske regije, Regionalna razvojna agencija (RRA) Mura, RRA Posavje, RRA Severne Primorske, RRA Notranjsko-kraške regije, Regionalna razvojna agencije Ljubljanske urbane regije, RRA Koroška, Razvojni center Novo mesto, BSC, poslovno podporni center Kranj, RCR Koper in Mariborska razvojna agencija.

V primeru, da premalo prijavljenih izpolnjuje vse pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj. Pri izboru bo komisija upoštevala izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti in znanje kandidatov, poslovno idejo, karierne cilje in motiviranost kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog je 3. junij 2013. Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prijave so odprte do 3. junija, z delom pa bodo izbrani kandidati začeli v juliju.