Kako? Tako, da bi sporočil uredniku Slovenca dr. Ahčinu, da na prvi strani poleg Graziolijevega falsifikata in Natlačnove »Izjave predstavnikov slovenskega ljudstva« objavi tudi njegovo avtentično sporočilo Grazioliju! Pa tega ni storil. (...)

Branilec Vrtačnik se je na razsodbo vojaškega sodišča IV. armije pritožil 30. avgusta 1946 in pritožbo utemeljeval s sklicevanjem na avtentično besedilo Rožmanove izjave Grazioliju (Med sodbo sodišča in sodbo vesti, str. 345). Kako po vsem tem gospod Dolinar v intervjuju lahko očita pokojnemu dr. Vrtačniku, da »ni hotel, smel ali upal« uporabiti dokumentacije, ki mu je bila zaupana od strani škofijskega ordinariata? (...)

Gospodu Stanovniku in bralcem se za napako opravičujemo.

UREDNIŠTVO