V pismu so pozvali, da je treba preprečiti podobne situacije in posledice, ki so se zgodile v primeru spreminjanja davčne in pokojninske zakonodaje, kjer ministrstvo za kulturo ni sodelovalo.

Kulturniki med drugim opozarjajo na skrb zbujajoče stališče ministra za zdravje Tomaža Gantarja, ki se mu, kot pišejo, "zdi pravično, da bodo samostojni podjetniki morali po novem prispevati še več kot doslej".

V omenjenih društvih se sprašujejo, kako bo interventni zakon obremenil prihodke ustvarjalcev v kulturi. Po novem bo mesečni prispevek za zdravje višji za vse samozaposlene, pri čemer ni jasno, ali bo nova dajatev v višini 6,56 odstotka obremenila tudi avtorske honorarje samozaposlenih oseb z registrirano dejavnostjo, ali samo avtorske honorarje, ki sodijo med "druge dohodke". V obeh primerih gre za nove klofute ustvarjalcem, še piše v pismu.

Kot eno največjih zakonskih anomalij kulturniki označujejo nepriznavanje pravice do plačanega bolniškega nadomestila iz državne blagajne za prvih 30 delovnih dni bolezni samozaposlenim. Kot opozarjajo, bo novi interventni zakon le še poslabšal socialno varnost samozaposlenih v kulturi.