Svet Banke Slovenije je odločbo sprejel v torek, Diners Club Slovenija pa mora z opravljanjem plačilnih storitev prenehati danes, ko mu je bila odločba vročena.

To pomeni, da se mora s tem dnem imetnikom, ki so plačilno kartico pridobili pri družbi Diners Club Slovenija, onemogočiti nadaljnjo uporabo teh kartic za izvrševanje plačilnih transakcij tako v Sloveniji kot drugod, so sporočili iz Banke Slovenije.

Prav tako je na plačilnih mestih prepovedano sprejemanje plačilnih kartic Diners Club, ki jih je izdala ta družba ali katerikoli drug izdajatelj plačilnih kartic Diners Club, tudi izven Slovenije.

Odvzem dovoljenja pa ne vpliva na pravice in obveznosti v zvezi z izvršenimi plačilnimi transakcijami, še pojasnjujejo v centralni banki. Terjatve in obveznosti iz naslova plačilnih transakcij, ki so jih imetniki plačilnih kartic opravili s plačilnimi karticami Diners Club, namreč ostanejo v veljavi in se izpolnijo v skladu s pogodbami.

Lovše: BS bi se lahko odločila za drugačne ukrepe

Lastnik Diners Club Slovenija Tomaž Lovše je za Odmeve dejal, da bi se lahko Banka Slovenije odločila za katerega koli izmed drugih ukrepov, ki jih ima na voljo, če je želela kaznovati njega samega. Za tako drastičen ukrep se je po njegovem odločila zaradi medijske odmevnosti, hkrati pa je zoper odločitev napovedal uporabo vseh pravnih sredstev.

Ukrep Banke Slovenije, da družbi odvzame dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev, je Lovšeta presenetil. Kot je pojasnil, Banka Slovenije nobene druge banke ni kaznovala tako ostro kot Diners Club, čeprav ta izpolnjuje vse kapitalske zahteve in so "kot najmanjša institucija lahko vzor ostalim".

"V skladu z nerazumno odločbo Banke Slovenije iz leta 2011, ko smo pridobili dovoljenje na podlagi evropske direktive o plačilnih sistemih, smo morali kot edina finančna institucija v Evropi predložiti finančno jamstvo za vse obveznosti do naših trgovcev," je še povedal Lovše.

Lovše še pričakuje, da bi lahko uporabniki z Dinersovimi karticami začeli plačevati v ponedeljek, a je opozoril, da je to odvisno predvsem od razuma Banke Slovenije.

Razlog so neizpolnjene zahteve Banke Slovenije

Kot so pojasnili na Dinersu, so odločbo odločbo Banke Slovenije res prejeli, vzrok za odvzem licence pa je, da Diners Club ni zmogel pravočasno izpolniti posebne zahteve BS, saj je bila izpolnitev le te odvisna od prejema kupnine ob prodaji podjetja Diners Club Italija in njegove podružnice Dinit.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, so o poteku končevanja transakcije Banko Slovenije sproti obveščali, prav tako je ta dobila ustrezna zagotovila o izvedbi in dokončanju transakcije od vseh pogodbenih strani. Ključni pogoj za izvedbo omenjene transakcije je bil vpis prenosa lastništva podjetja Dinit v koprski register, kar pa se je zgodilo šele včeraj. Omenjena transakcija še ni dokončana – je pa v zadnji sklepni fazi – zato, ker je mednarodna in zaradi tega vezana na izpolnitev zahtev različnih nadzornih organov, delujočih znotraj različnih jurisdikcij. Ustaljena praksa v poslovnem svetu je, da zaključevanje takih mednarodnih transakcij poteka več mesecev.

Banka Slovenije: Diners Club Slovenija zamuja pri poravnavanju obveznosti do trgovcev

Diners Club Slovenija zamuja pri poravnavanju obveznosti do trgovcev (prodajnih mest), s katerimi ima sklenjeno pogodbo o sprejemanju plačilnih kartic Diners Club, so naknadno sporočili z Banke Slovenije.

Kot so naknadno sporočili s centralne banke, Diners Club Slovenija ni izvedel naloženih ukrepov v skladu z odredbo, ki so jo izdali. "Banka Slovenije je že pred časom družbi izdala odredbo, ki je bila usmerjena v omejitev dejavnosti družbe, ki niso povezane z opravljanjem plačilnih storitev, z namenom odprave kršitev pogodbenih obveznosti v odnosu do uporabnikov plačilnih storitev," so poudarili.

Na seznamu deset institucij, ki zahtev prav tako ne izpolnjujejo

Kot so še poudarili, Diners Club Slovenija ni edina slovenska finančna institucija, ki je v zadnjem obdobju prejela takšno odločbo, in to kljub temu, da izpolnjuje kapitalske zahteve. Po uradnem in javno objavljenem seznamu Banke Slovenije je v Sloveniji deset finančnih institucij - bank – ki kapitalskih zahtev ne izpolnjujejo.

Prizadevali si bodo najti primerno rešitev za vse vpletene

Zagotavljajo, da bo družba sprejela vse potrebne ukrepe, da bo s podpisom pogodbe z imetnikom ustrezne licence čim prej zagotovila normalno poslovanje uporabnikov kartic v prehodnem obdobju. Prav tako bo Diners Club Slovenije uporabil vsa pravna sredstva za čim prejšnjo razrešitev neprijetnega nastalega položaja. Prizadevali si bodo, da bomo v dialogu z Banko Slovenije našli primerno rešitev za vse njihove deležnike – člane, prodajna mesta, poslovne partnerje in zaposlene.

Diners Club Slovenija je v lasti družbe Findale Enterprises s sedežem na Deviškem otočju, ki jo obvladuje Tomaž Lovše. Družba je bila ustanovljena leta 1993, po podatkih z njenih spletnih strani pa je razvidno, da ima v Sloveniji blizu 80.000 aktivnih članov. S kartico Diners Club je moč plačevati na več kot 21.000 prodajnih mestih v Sloveniji in na več kot 15 milijonov prodajnih mest po vsem svetu.