V stališču, ki ga mora zdaj potrditi še vlada, slednja navaja, da podpira osnovne namene in cilje direktive, pri čemer si bo v nadaljnji obravnavi direktive na organih EU prizadevala za rešitve, ki bodo podobne nacionalnim prizadevanjem na področju zagotavljanja dostopnosti zdravil in vzdržnosti javnih financ. Prav tako navaja, da Slovenija umika zadržke, ki jih je podala na prvotni predlog direktive.

Prvotni predlog je namreč v Evropskem parlamentu in Svetu naletel na številne kritike, tudi Slovenije, zato se je komisija odločila, da ga spremeni. Največ kritik je bila deležna določba, ki je skrajševala roke, ko morajo organi v posameznih članicah odločiti o primernosti zdravila za prodajo oziroma ko odločajo o njegovi ceni. Ukinjala je tudi neodvisni organ, ki je na drugi stopnji odločal o pritožbah v omenjenih postopkih, ter predvidela finančne sankcije, če organ o javnem financiranju zdravila ne bi odločil pravočasno. Po spremenjenem predlogu so omenjene določbe odpravljene. Tudi roki za odločanje večinoma ostajajo isti.

Omenjena direktiva sicer na ravni EU ureja določanje cene zdravil, vključitev in izključitev zdravil v javne sisteme zdravstvenega zavarovanja ter njihovo razvrščanje znotraj omenjenih sistemov. Določa tudi postopke, ko želijo države spremeniti zakonodajo, ki se nanaša na direktivo.