Po besedah direktorice bolnišnice Mire Retelj je komisija po natančni preučitvi okoliščin zadeve in analizi ravnanja z dokumentacijo, med drugim tudi s pregledom varnostnih kamer, ocenila, da »ni mogoče jasno in nedvoumno ugotoviti, kdaj natančno in na kakšen način so najdeni dokumenti prišli na lokacijo Ljubljanska cesta. Sicer je podjetje Dinos 3. maja ob 7.11 odvažalo zabojnik s kartonsko embalažo Splošne bolnišnice Novo mesto, ki pa je bil po njihovem zagotovilu zavarovan oziroma prekrit s kovinsko mrežo, ki naj bi onemogočala padanje vsebine iz zabojnika.« Tako je za Dnevnik prejšnji teden zagotovil tudi Boštjan Kovačec, na Dinosu zadolžen za regijo Novo mesto.

»Z zaslišanjem zaposlenih delavcev v bolnišnici, ki so in bi lahko prišli v stik z najdeno dokumentacijo, nismo ugotovili odstopanj od dogovorjenega načina dela. Tako ostajajo okoliščine oziroma načini iznosa dokumentov iz bolnišnice nepojasnjeni,« so dodali v bolnišnici. Kot je za Dnevnik pred dnevi dejala Retljeva, ni šlo za arhivsko dokumentacijo, ki je zaupna, ampak za dokumente, ki nastanejo pri dnevnih obravnavah pacientov. V bolnišnici so sicer po tem dogodku sprejeli ukrepe za večji nadzor nad dokumentacijo, tako da se ta odslej sprotno uničuje oziroma odlaga v zaprte zabojnike.

O dogodku je bolnišnica seznanila varuha človekovih pravic, ministrstvo pa tudi urad informacijske pooblaščenke, kjer bodo odločili, ali naj primer prevzame policija.ds