Med nujne programe sodi še približevanje mednarodnim standardom za splošno-izobraževalne knjižnice, ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s področja kulture, ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih ter spodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije.

Sredstva za uresničevanje teh programov zagotavljajo z vsakokratnimi letnimi proračuni RS, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.