Ukrepi za obdobje 2013-2020

V dokumentu s predlogi posebnih ukrepov za obdobje 2013-2020, ki ga je občina pripravila v sodelovanju z drugimi institucijami, predlagajo, da se v okviru nacionalnih razpisov nemudoma zagotovi delež sredstev za občino oz. subjekte s sedežem v občini. Istočasno pričakujejo, da se zagotovi "predfinanciranje" pravnih subjektov, ki so bili v postopkih razpisov izbrani.

Za potrebe priprave primernih začasnih ukrepov podpore predlagajo ustanovitev delovnega telesa s predstavniki institucij na ravni vlade in občine, pripravo svežnja za razvojno podporo MOM za obdobje izvajanja začasnih ukrepov podpore pa pričakujejo najkasneje do 1. septembra.

V Mariboru prav tako predlagajo, da se tamkajšnja območna služba zavoda za zaposlovanje okrepi z instrumenti, s katerimi se lahko samostojno in takoj odziva na spreminjajoče se razmere na trgu dela, ki se po ugotovitvah zavoda še poslabšujejo.

Brezposelnost je močno narasla

V mariborski občini je bilo leta 2008 delovno aktivnih 67.341 oseb, januarja letos pa 55.069 oseb. Od decembra 2008 do marca 2013 je brezposelnost narasla za 60,2 odstotka, kar je sicer manj kot na ravni celotne Slovenije, kjer se je povečala za 85,1 odstotka. Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v občini je bila januarja in februarja letos 18,6-odstotna, v Sloveniji pa 13,6-odstotna.

Podatki s trga dela med drugim kažejo še, da se je v Mariboru zvišal delež brezposelnih oseb, starejših od 50 let, z 19,2 odstotka v decembru 2003 na 35,2 odstotka marca letos. Delež brezposelnih oseb s VI. ali višjo stopnjo izobrazbe pa se je s 7,4 odstotka v decembru 2004 dvignil na 15,7 odstotka v marcu 2013.

Glede na poslabšanje gospodarskega stanja in številne razvojne probleme v Mariboru predlagajo dodatne začasne ukrepe podpore v okviru treh prioritet, je razvidno iz objavljenega dokumenta.

Prva prioriteta se nanaša na paket spodbud

Prva prioriteta se nanaša na paket spodbud za obstoječe gospodarske družbe s potencialom rasti, druga prioriteta se nanaša na paket spodbud za privabljanje naložb in zagon novih podjetij, tretja pa na paket spodbud za razvoj človeških virov in samozaposlovanje.

Med drugim predlagajo ukrepe na področju kreditiranja in garancijskih shem ter sofinanciranja projektov, davčne spodbude za gospodarske subjekte, ki investirajo v izboljšanje konkurenčnosti, in različne kadrovske programe.

Predlagajo tudi pripravo načrtov privabljanja tujih naložb, spodbude za začetne naložbe podjetij, ukrepe za zagon in razvoj socialnega podjetništva, subvencioniranje novih zaposlitev in med drugim tudi oprostitev plačila prispevkov v celoti za samozaposlene osebe za obdobje dveh let.

Pri pripravi so poleg MOM sodelovale še druge institucije

Pri pripravi dokumenta z naslovom Predlog priprave dodatnih začasnih ukrepov podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo - Maribor 2013-2020, ki ga bo predsednica vlade Bratuškova preučila, več pa naj bi dorekli ob obisku vlade v Mariboru pred poletjem, so poleg MOM sodelovale še druge institucije.

To so Mariborska razvojna agencija, Center za razvoj človeških virov, Ekonomski institut Maribor, Fundacija Prizma, Institut za razvoj podjetništva - IRP, Območna obrtna zbornica, Štajerska gospodarska zbornica, Univerza v Mariboru - RAZUM in mariborska območna služba Zavoda RS za zaposlovanje.