Za ta laskavi naziv sta se letos potegovali še Radol'ca (občina Radovljica) in Zeleni kras (občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna).

Letošnja tema izbora EDEN, ki ga razpisuje evropska komisija, je dostopni turizem, ki omogoča ljudem z različnimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami ter posebnimi potrebami neodvisno, pravično in dostojanstveno uporabo turističnih storitev. »Pridobljeni naziv evropska destinacija odličnosti 2013 nam nalaga veliko odgovornost, da začrtano delo nadaljujemo in zagotavljamo enake možnosti za udejstvovanje, sproščeno doživljanje in uživanje vsem turizma, kulture in športa željnim gostom,« je povedal Tomaž Majcen, v. d. direktorja, STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško. »Destinaciji Laško – sotočje dobrega je uspelo povezati naravne vire, vrhunsko medicinsko znanje, lokalne posebnosti in zgodbe v odlične turistične produkte,« je pojasnil prednosti zmagovalke Boštjan Skalar, v. d. direktorja javne agencije SPIRIT Slovenija.

Občina Laško se je torej v sodelovanju in programih Thermane Laško odločila, da različnim oviranim ciljnim skupinam ponudi storitve velnesa in zdravstvenega turizma, kot so medeni in pivovski tretmaji v povezavi z lokalno kulinariko. V programih tako imenovanega aktivnega podeželja bodo obiskovalci lahko spoznali naravno in kulturno dediščino, na izletih pa obiskali rokodelce. Prav tako so invalidom in drugim oviranim skupinam prilagodili različne oblike športnega turizma. Vse storitve v teh temeljnih sklopih so prilagojene in dostopne ne le za športnike invalide, ampak tudi za vse druge ovirane osebe.