Kot so še sporočili iz Mestne občine Maribor, se je novi direktor že sestal tudi z direktorico hčerinske farmacevtske družbe Marifarm Brigito Brumen. Z direktorico podjetja, ki se že nekaj časa nahaja v hudih likvidnostnih težavah, se je pogovarjal o zagotovitvi zadostnih sredstev za izplačilo aprilskih plač v tem tednu in o izdelavi predloga za reprogramiranje kredita ter o nadaljnjem poslovanju podjetja.

Turk je prav tako pričel s postopki za revidiranje poslovanja Mariborskih lekarn Maribor in obeh hčerinskih podjetij, ob Marifarmu tudi Farmadenta.

Mestna občina Maribor je pred časom z novim odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mariborske lekarne lastništvo njenih hčerinskih družb prenesla neposredno nase in na okoliške občine. Največji delež pripade Mestni občini Maribor (83,35 odstotka), sledijo občine Hoče-Slivnica (5,48), Rače-Fram (3,55), Miklavž na Dravskem polju (3,01), Duplek (2,68) in Starše (1,93).

Marifarm sicer pestijo hude finančne težave, zato bi bila za njegovo rešitev nujna dokapitalizacija. Največja težava je velika kreditna zadolženost podjetja iz preteklih let zaradi gradnje tovarne, ki je stala skoraj 40 milijonov evrov.