Deset izbranih kandidatov bo namreč Regionalni center za razvoj julija zaposlil za čas petih mesecev. V tem času jim bo nudil strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja, razvijanja in uresničevanja njihove podjetniške ideje, končni cilj udeležencev pa je samozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali zaposlitev pri drugem delodajalcu.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v občini Hrastnik, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. V primeru, da bo premalo prijavljenih izpolnjevalo vse tri pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj. Omenjena komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti in znanje kandidatov, poslovno idejo, karierne cilje in motiviranost kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog je 3. junija.

Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Enake razpise bo objavilo še enajst regionalnih razvojnih agencij iz vseh statističnih regij, saj se projekt, katerega aktivnosti vodi in koordinira Regionalni center za razvoj, letos izvaja po vsej državi.

Posebna predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v petek, 24. maja, ob 9. uri na sedežu Regionalnega centra za razvoj v Zagorju.