Direktorju madžarske družbe Trigranit Csabi Tothu se utegne uresničiti želja po sofinanciranju gradnje novega potniškega centra v sklopu Emonike, saj so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdili, da pripravljajo predlog o sofinanciranju investicije Trigranita. Več informacij o tem predlogu bodo na ministrstvu dajali šele, ko bo gradivo dokončno usklajeno. Od zanesljivega vira pa smo izvedeli, da naj bi šlo za 30 milijonov evrov vredno finančno injekcijo, o kateri naj bi vlada Alenke Bratušek odločala v roku enega meseca.

Direktor Toth je povedal, da odkar je pred enim mesecem dobil pismo ministrstva, v katerem so ga obvestili, da bodo začeli pripravljati predlog za vlado, ni dobil nobene uradne informacije o postopku. Obeti o 30 milijonih evrov državnega denarja pa so zagotovo zarisali nasmešek na obrazu Totha, saj v preteklosti ni skrival, da pričakuje pri gradnji ljubljanskega potniškega centra tudi vložek države, kar je precej nenavadno. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu med Trigranitom in Slovenskimi železnicami namreč jasno opredeljuje, da mora denar za gradnjo javnega dela zagotoviti zasebni partner, ki bo v zameno za to lahko gradil hotelsko in poslovno-stanovanjsko stolpnico ter nakupovalni center v središču mesta, ki jih bo lahko tržil.

Pogodba o skupnem vlaganju in akt o javno-zasebnem partnerstvu se kljub morebitnim milijonom iz državnega proračuna po Tothovih besedah ne bosta spreminjala. Na ministrstvu za gospodarstvo na vprašanje o učinku, ki bi ga sofinanciranje imelo na javno-zasebno partnerstvo, niso odgovorili. Pojasnili so le, da je projekt Emonika skladen z zakonom in uredbo o finančnih spodbudah tujih neposrednih investicij, ki opredeljujeta pogoje in merila za dodelitev spodbud po posebnem postopku.

Zakon in uredba določata, da lahko vlada na predlog ministrstva tuji družbi z neposredno pogodbo dodeli finančno spodbudo za večje investicijske projekte. Vendar ta investicija mora »bistveno prispevati k razvoju slovenskega gospodarstva«, hkrati pa mora biti višja od 12 milijonov evrov oziroma mora projekt zagotoviti določeno število novih delovnih mest. Na ministrstvu niso natančno opredelili, kako Trigranitov projekt prispeva h gospodarstvu, a glede na to, da je vrednost projekta ocenjena na več kot 300 milijonov evrov, je jasno, da projekt izpolnjuje pogoj, ki določa višino investicije.

Spomnimo, o finančni spodbudi Trigranitu smo poročali že lani jeseni, ko je ministrstvo za gospodarstvo pod taktirko takratnega ministra Radovana Žerjava vladi Janeza Janše predlagalo, da bi Emoniki dodelili 31 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Takrat so pravni strokovnjaki opozorili, da je državno sofinanciranje gradnje potniškega centra pravno vprašljivo. Pravni strokovnjak z mariborske pravne fakultete dr. Boštjan Brezovnik je takrat opozoril, da je zelo sporno, če država s svojim vložkom vpliva na javno-zasebno partnerstvo, ki temelji na dogovoru, da vso breme financiranja gradnje nosi zasebni partner. »Podatek, da bo država za gradnjo Emonike dala 31 milijonov evrov, je zelo pomemben. Če bi bilo to dejstvo znano že v fazi, ko je potekal postopek izbire zasebnega partnerja, bi se zagotovo drugi ponudniki drugače odzvali,« je povedal Brezovnik.