Novo mesto. V Splošni bolnišnici Novo mesto so uvedli interni strokovni nadzor zaradi neljubega dogodka, ki naj bi se zgodil v času prvomajskih praznikov. Anonimni mimoidoči naj bi namreč na Ljubljanski cesti v Novem mestu v bližini Dinosovega skladišča naletel na več dokumentov z osebnimi podatki pacientov in njihovimi diagnozami, poroča eden od lokalnih radiev.

Boštjan Kovačec, na Dinosu zadolžen za regijo Novo mesto, zagotavlja, da se kaj takega nikakor ne more zgoditi, zato dogodka tudi ne zna pojasniti. »Sistem uničevanja zaupne dokumentacije poteka tako, da ko mi dobimo naročilo od stranke, ji pripeljemo kontejner s pokrovom in takoj na licu mesta stranki izročimo tudi ključavnico, nekatere stranke pa imajo celo svojo. Ko se kontejner napolni, nas stranka o tem obvesti. Mi ga nato, tesno zaprtega s pokrovom in zaklenjenega, odpeljemo v skladišče v Novem mestu, kjer pa ga ne odpiramo, ampak ga odpeljemo naprej v center za uničenje v Ljubljano ali Celje,« opisuje Kovačec in dodaja, da so vsi njihovi kontejnerji zaščiteni. »Da bi veter kar tako raznašal dokumentacijo ali pa da bi ta popadala s tovornjaka, je povsem nemogoče,« še dodaja.

Po besedah direktorice novomeške bolnišnice Mire Retelj, ki dogodek, če se je res zgodil, obžaluje, pa je seveda »mogoče vse, saj smo vsi le ljudje«. Kot pravi, bo lahko kaj več povedala, ko bo opravljen nadzor. »Ta zajema celotno osebje, ki bi lahko kakor koli prišlo v stik z dokumentacijo, od zdravnikov vse do čistilk. Ni šlo za arhivsko dokumentacijo, ta je pri nas trajna, ampak je šlo za dokumente, ki nastanejo pri obravnavah in gredo potem na razrez.« Bolnišnica je, kot ji nalaga zakonodaja, o dogodku obvestila ministrstvo, urad informacijske pooblaščenke, policijo in varuha pacientovih pravic. Retljeva predvideva, da bo nadzor morda končan že prihodnji teden. ds