Čeprav je nekaj več kot sto Trzincev v imenu civilne iniciative Voda je naša last na župana in občinski svet ta teden naslovilo pobudo za razpis referenduma o novih cenah komunalnih storitev, referendumu ne kaže najbolje. Župan Tone Peršak, ki se o pobudi sicer še ni odločal, je namreč pojasnil, da se o finančnih aktih, ki vplivajo na proračun občine, ne more odločati na referendumu. Romeo Podlogar mu je v imenu civilne iniciative odgovoril, da se bodo v primeru zavrnitve posvetovali z odvetnikom, saj se z enormnimi, več sto odstotkov visokimi podražitvami ne morejo strinjati.

Župan Peršak se z izračuni civilne iniciative, po katerih naj bi se sklop komunalnih storitev za občane po letu dni zvišal za več kot 300 odstotkov, ne strinja. Dodal pa je, da se bodo zaradi zahteve po izenačenju cen za gospodinjske in gospodarske subjekte hkrati močno znižale položnice gospodarskih uporabnikov javnih služb, ki so doslej nosili v Trzinu bistveno večje finančno breme kot gospodinjstva.

Podražitev bo 50-odstotna

Po podatkih Javnega komunalnega podjetja Prodnik je v Trzinu znašala zadnja komunalna položnica za povprečno gospodinjstvo, ki porabi deset kubičnih metrov vode, 30 evrov. Že junijska bo višja za pet evrov (tri evre bodo dodali za oskrbo s pitno vodo in 1,9 evra za odvod odpadne vode). Postopoma bodo dodajali še ceno omrežnine, tako da bodo položnice čez leto dni narasle na 45 evrov, kar pomeni 50-odstotno povišanje.

Romeo Podlogar vztraja, da se bo strošek za vodo in kanalščino za gospodinjstva zvišal za več kot 300 odstotkov. Na strošek vode in kanalščine pa se omejuje zato, ker naj bi bili podatki za nove izračune za ravnanje z odpadki tako zapleteni, da jih ne znajo izračunati. Se pa strinja s podatkom, da se bo tudi njegova majska komunalna položnica na račun nove cene vodarine in kanalščine zvišala za pet evrov in čez leto dni še za deset evrov omrežnine.

Omrežnina je namenjena vzdrževanju komunalne infrastrukture

»Trzinske položnice bodo na območju vseh petih občin (Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin), kjer za komunalne storitve skrbi JKP Prodnik in kjer smo z majem uvedli enotne cene, najnižje,« je pojasnil direktor JKP Prodnik Marko Fatur. »Podražitev« oziroma omrežnina je po njegovem prepričanju neizogibna nujnost, še zlasti ker cen na območju vseh petih občin niso spreminjali že več kot desetletje. »Komunalne sisteme pa je treba vzdrževati in dograjevati, sicer bo kakovost storitev znatno padla,« je bil jasen Fatur in dodal, da se bo omrežnina, ki je namenjena vzdrževanju in dograjevanju komunalnih sistemov, stekala v proračune občin. Ker se cene vzdrževanja in dograjevanja sistemov od občine do občine razlikujejo, je omrežnina od občine do občine tudi po uveljavitvi enotnih cen še vedno različna. V Trzinu pa je najnižja, je še enkrat poudaril Fatur in dodal, da Ljubljančani samo na račun omrežnine za vodo že zdaj plačujejo več kot 13 evrov, v Trzinu pa bo čez eno leto omrežnina za vodo in kanalščino skupaj znašala okoli deset evrov.