Slavnostni govornik jer bil Jožko Leban, predsednik krajevne skupnosti Solkan, ki je spomnil na zmagoviti partizanski boj katerega plod je bila tudi priključitev Primorske k Sloveniji. Tradicionalne prireditve se je udeležil tudi 89-letni Osvald Močnik iz Tolmina, ki je osvobajal Beograd, Zagreb in številne kraje po nekdanji Jugoslaviji, danes pa je aktivni član društva Avnoj Slovenija. Člani sekcije Maj 45, ki deluje v okviru območnega združenja Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, so na Sabotinu z baklami razsvetlili napis Tito. Napisi s Titovim imenom so sinoči zažareli tudi na Velikem vrhu nad Renčami in na Golcu nad Branikom.