Maribor. Tudi ponovljeno glasovanje je prineslo enak izid. Člani akademskega zbora filozofske fakultete so včeraj sprejeli sklep, da naj Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru, razreši dekana Marka Jesenška in namesto njega imenuje vršilca dolžnosti, ki naj bi izpeljal sanacijo fakultete.

Prvič je akademski zbor zahteval Jesenškovo razrešitev 29. marca. Vendar rektor Rebolj tedaj ni želel sprejeti odločitve. To je argumentiral z izgovorom, da gradivo akademskega zbora ni bilo ustrezno pripravljeno, in dodal še vrsto drugih formalističnih zahtev.

Zato se je moral zbor včeraj sestati znova, tokrat v večjem številu, saj se je marca zbralo le 40 članov. Za boljšo udeležbo je poskrbelo tudi 30 študentk in študentov, ki so bili 14. aprila izvoljeni v zbor. Ni pa prišel Rebolj. Iz rektorjevega kabineta so sporočili, da je zadržan zaradi pomembnejših nalog. Napovedali so revizijo poslovanja fakultete in izrazili zahtevo, da o dekanovi razrešitvi glasujejo tudi študentje, čeprav jim takšna pravica v poslovniku zbora ni eksplicitno dodeljena.

Kot je včeraj pojasnila predsednica zbora Marina Tavčar Krajnc, zahtevajo razrešitev Jesenška zato, ker je objektivno odgovoren za nezavidljiv finančni položaj, v katerem se je znašla fakulteta. Podrobneje pa so razloge nanizali v 12 strani dolgi obrazložitvi. Med drugim mu predlagatelji očitajo, da ni izvedel sanacije fakultete, ki je lani ustvarila skoraj 460.000 evrov globok primanjkljaj. Jesenšek naj bi bil tudi najbolj odgovoren za netransparentno finančno poslovanje fakultete, ker se je v preteklosti vztrajno izogibal predložitvi poslovnih podatkov v pregledni pisni obliki. Nedopustno naj bi se vpletal v habilitacijske postopke (med drugim v odvzem habilitacije županu Maribora Andreju Fištravcu) in naj bi vodil neustrezno kadrovsko politiko.

Jesenšek, ki vodi fakulteto od njene ustanovitve leta 2006, je vse očitke včeraj odločno zavrnil kot neutemeljene in trdil, da na fakulteti obstaja skupina nezadovoljnežev, ki se ne morejo sprijazniti s tem, da je lani ponovno zmagal na dekanskih volitvah. Zato zoper njega spletkarijo na vse mogoče načine, tudi z anonimnimi pismi in prijavami policiji. Vendar večine prisotnih Jesenšek ni prepričal. Na tajnem glasovanju so oddali 100 glasovnic, za njegovo razrešitev je glasovalo 60 članov zbora.