Nova enosmerna prometna ureditev, ki so jo skozi središče Kamnika vpeljali na začetku tedna, je najbolj razburila občane in najemnike oziroma lastnike lokalov ob Medvedovi in Tunjiški ulici, saj jim je podaljšala in otežila vsakodnevne poti, lokalom pa naj bi zmanjšala tudi število obiskovalcev. Krajani Žal in Tunjic, ki so imeli doslej do prve trgovine z živili tri kilometre in pol, se morajo zdaj iz trgovine vračati po sedem kilometrov dolgi poti. Nova prometna ureditev je stanovalcem okoliških blokov močno otežila tudi dostop do garaž, nekaterim gospodarskim subjektom pa celo onemogočila dostavo.

Pobudniki peticije za ukinitev enosmernega prometa na Medvedovi ulici, ki jo je podpisalo 1300 občanov, so poleg naštetega županu očitali tudi, da se s prebivalci severnega dela mesta pred uvedbo o novem prometnem režimu sploh ni posvetoval. Zahtevali so takojšen sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti Center, Mekinje in Tunjice ter gospodarskih subjektov in hišnih svetov stanovalcev na tem območju.

Župan Marjan Šarec jim je ugodil in sklical sestanek zainteresirane javnosti s strokovnjaki že za ta petek. »Za vsako spremembo je treba kanček poguma. Tudi enosmerni promet skozi mesto ni naš izum, saj predlog že leta leži v predalih. Tudi ne drži, da smo enosmerni promet po Medvedovi uvedli na lastno pest; zaradi večje varnosti je pobudo predlagala policija,« je dejal Marjan Šarec. Dodal je, da se bodo o morebitnih izboljšavah režima dogovorili v petek, že zdaj pa je na Direkcijo za ceste naslovil prošnjo za ureditev montažnega krožišča na uvozu v Cankarjevo, kar bi močno razbremenilo promet tudi proti Tuhinju. Poleg tega se z Direkcijo za ceste že dalj časa dogovarjajo tudi o podaljšanju intervala na semaforju in o nočnem preklopu na rumeno utripajočo luč za semaforja na Maistrovi in Cankarjevi, ki sta v pristojnosti direkcije.

Pridobili so pešci

Sicer pa so, kot poudarjajo na občini, poskušali s projektno rešitvijo povečati zlasti varnost pešcev, invalidov in kolesarjev ter zmanjšati tranzitni promet skozi mesto. Tako poteka enosmerni promet iz smeri tržnice prek Trga prijateljstva in Tomšičeve ulice na Glavni trg v smeri Maistrove ulice do tržnice. Del Medvedove ulice, od Tunjiške ceste do Tomšičeve ulice, pa poteka enosmerno v smeri mestnega jedra; v nasprotni smeri je vožnja dovoljena le za avtobuse, kolesarje in intervencijska vozila.

Hitrost je na celotnem območju enosmerne ureditve omejena na 30 kilometrov na uro. Na Glavnem trgu so pred pošto zarisali dodatna parkirišča za časovno omejeno parkiranje, ki naj bi odpravila dolgoletni problem parkiranja vozil na pločnikih. Na območju Maistrove ulice so razširili območje za pešce, pločnika so razširili tudi na Tomšičevi ulici pri policiji.

Butalska domislica

Arhitekt Tomaž Schlegl, ki je pred štirimi leti izdelal prvi idejni načrt za ureditev Glavnega trga, Maistrove ulice, Trga prijateljstva in Tomšičeve ulice z ukinitvijo dvosmerne ceste v središču ter razširitvijo površin za pešce, je sedanjo enosmerno prometno ureditev na Medvedovi označil kot »butalsko domislico«. Njegov predlog naj bi, je dejal, uspešno preizkusili v času Kamfesta 2010, nova oblast pa naj bi se decembra lani pošteno opekla z »njegovim« projektom, ki so ga speljali v nasprotno smer. Dodal je, da se tudi z novo rešitvijo ne strinja. Za najbolj funkcionalno rešitev naj bi se po njegovem prepričanju izkazala ureditev zahodne obvoznice na trasi severnega dela železnice.