Odpuščanje zaposlenih in zapiranje poslovalnic

Po poročanju 24ur.com bodo, če bo predlog reorganizacije NLB sprejet, odpustili med 650 in 700 zaposlenih, poleg tega bodo ukinili 17 organizacijskih enot in zaprli kar tretjino poslovalnic.

Vodstvo banke namreč ugotavlja, da so se v zadnjih časih močno zaostrile finančne oziroma gospodarske razmere, pa tudi vloga in delovanje bank. NLB brez korenitih rezov in nove finančne pomoči države ne bo preživela.

NLB: Program preoblikovanja bo pripravljen konec maja

Z NLB so kasneje v sporočilu za javnost zapisali, da je priprava programa preobrazbe banke od začetka leta v polnem zamahu, delo pa prehaja v sklepno fazo, v kateri bo uprava vključila vse ravni vodstva in zaposlene na vseh organizacijskih ravneh. Program bo predvidoma nared konec meseca, ko ga bo banka tudi podrobneje predstavila javnosti.

Sklepno fazo oblikovanja programa organizacijske preobrazbe je vodstvo banke začelo z aktivnim delovnim dialogom s predstavniki sindikatov. Tako bo program kmalu dobil končno podobo in bo zrel, da uprava sprejme dokončne odločitve.

Program temelji na načelih vitke banke

Program preoblikovanja NLB je utemeljen na načelih vitke banke, ki v središče postavlja jedrne bančne dejavnosti z najvišjo dodano vrednostjo. NLB bo v prihodnje še bolj osredotočena na bančništvo na drobno in na servisiranje ne le velikih, ampak tudi srednjih in malih podjetij. Prav slednje je ključno za povečanje učinkovitosti na ravni celotne banke.

12 vsebinskih točk programa, med katerimi nekatere potekajo že od začetka dela te uprave, vključuje reorganizacijo z začetkom letošnjega poletja. Ta upošteva zmanjšanje števila ravni odločanja in racionalizacijo števila organizacijskih enot za večjo osredotočenost na jedrno dejavnost banke.

Specializirano osebje in centralizirana podpora pri skupnih storitvah

Proaktivnost in izbira ustreznih poti poslovanja ter ponudbe za vsako posamezno skupino strank s specifičnimi potrebami bo vodilo na področju poslovanja s strankami. Ključ za uspešno izvedbo bo specializirano osebje, pa tudi centralizirana podpora pri skupnih storitvah. Prenovljena organiziranost v prvi fazi vključuje tudi centralizacijo nadzora nad stroški in investicijami in nadaljnje korake v izboljšanju kreditnega procesa v banki.

Dialog s predstavniki sindikatov se je že pričel in se nadaljuje v okviru delavnic v skupni delovni skupini, v kateri bodo skupaj z vodstvom banke predhodno obravnavali pripravljene organizacijske rešitve v okviru prihodnje strategije NLB, so še sporočili iz banke.

Celovita prenova poslovne kulture banke

V kasnejših fazah preobrazbe bo morala banka presojati tudi o optimalnem obsegu prodajnih poti, kot je mreža poslovalnic in bankomatov, podobno kot to že počne konkurenca. Pri tem bo poleg poslovnih rezultatov enakovredno vodilo tudi kakovost storitev banke.

Uprava poudarja, da vzporedno s preobrazbo poslovnih procesov v banki poteka tudi celovita prenova poslovne kulture banke, ki mora temeljiti na najvišjih etičnih merilih in integriteti vsakega posameznika v organizaciji.

Odpuščanju se ne bodo mogli izogniti

Program preobrazbe bo vodstvo uresničevalo postopoma, v več fazah, pri čemer se ne bo moč izogniti nadaljevanju zmanjševanja števila zaposlenih. Zmanjševanje zaposlenih se je začelo že konec leta 2011. Uprava ocenjuje, da se bo tako, postopno zniževanje zaposlenosti nadaljevalo vsaj po enaki stopnji kot v zadnjem obdobju.

Vsa prizadevanja vodstva so usmerjena h končnemu cilju: da bi NLB v čim krajšem možnem času postala zdrava, ugledna in dobičkonosna banka, ki bo konkurenčna na domačem in tujih trgih, so še sporočili iz banke.