Grosuplje. V Grosupljem so začeli pobudniki ljudske iniciative zbirati podpise občanov za razveljavitev sklepa občinskega sveta, ki daje soglasje k ustanovitvi delniške družbe Casino Grosuplje. Skupni projekt občine Grosuplje in družbe Kongo Hotel & Casino, ki jo vodi poslovnež Joc Pečečnik, je po mnenju pobudnikov, ki prihajajo iz različnih političnih opcij, preveč tvegan, da bi ga udejanjili brez obširnejših analiz.

Rok, ki ga je grosupeljski župan Peter Verlič na podlagi ljudske pobude določil za zbiranje podpisov, je 3. junij. Do takrat mora obrazec za podporo izpolniti pet odstotkov volilnih upravičencev v občini Grosuplje, kar pomeni najmanj 765 podpisov. Eden od pobudnikov zbiranja podpisov, občinski svetnik Sašo Jalšovec, o uspešnosti zbiranja podpisov ne dvomi in napoveduje, da jih bodo zbrali več, kot je potrebno, in še pred iztekom roka. V občini Grosuplje namreč velja, da pet odstotkov volilnih upravičencev s podpisom razveljavi na občinskem svetu sprejeti sklep, a ga svetniki že na naslednji seji lahko vnovič izglasujejo.

»Župan ima v občinskem svetu večino, zato se kaj lahko zgodi, da bodo njegovi svetniki brez oklevanja in brez razprave še enkrat sprejeli sklep o ustanovitvi delniške družbe. Upamo pa, da bodo podpisi občanov dali županu misliti in bo pred vnovičnim glasovanjem organiziral obsežnejšo predstavitev projekta z vsemi možnimi, tudi negativnimi scenariji,« je povedal Jalšovec.

Občina Grosuplje si od igralniškega projekta obeta predvsem višjo koncesnino. Trenutno po podatkih občine od Pečečnikovega podjetja Kongo Hotel & Casino prejemajo okoli 300.000 evrov na leto, medtem ko naj bi se z ustanovitvijo družbe Casino Grosuplje letni priliv v občinski proračun iz naslova koncesijske dajatve do leta 2018 povišal na 1,3 milijona evrov. To naj bi dosegli s pridobitvijo tako imenovane velike koncesije, ki bi igralnici ob dolenjski avtocesti omogočala tudi igre v živo.

A pobudniki ljudske iniciative opozarjajo, da gre za rizično dejavnost in da za naložbo ni bilo narejena nobena konkretna analiza. Po mnenju Jalšovca projekt nima prihodnosti, saj je igralniška panoga v upadanju – to naj bi dokazovale tudi rdeče številke Pečečnikove igralnice v zadnjih treh letih. »Problem je, ker se je vse sprejemalo v tišini in čez noč. Tudi občani niso seznanjeni z igralniškimi namerami župana, zato smo pred upravno enoto postavili stojnico, na kateri ljudi seznanjamo z dejstvi, ki jih poznamo. Odziv je zelo velik,« je poudaril Jalšovec in dodal, da bodo prihodnji teden v Grosupljem pripravili tudi javno tribuno na temo igralništva v občini.